• Robert Stenmarker berättar för lokala företagare om AutoFlowChart. Foto: Emma Sellbrink

IT-företag satsar på höglandet

IT-företaget INVID finns etablerade på tio olika orter runt om i södra Sverige med sammanlagt 11 kontor som tillsammans sysselsätter cirka 200 anställda. Nästa år är det dags för 20-årsjubileum, och för några månader sedan öppnade man två nya kontor i Småland.

Det Jönköpingsbaserade bolaget slog upp portarna för sitt nya kontor i Värnamo den 13 maj och två dagar efteråt, den 15 maj, var det dags att öppna kontoret i Nässjö.

– GGVV-området (Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd) och höglandet är två viktiga områden. Men vi drar oss även österut, mot Vimmerby, Hultsfred och Västervik, säger Pelle Adelsfield, försäljningschef.

Det råder full aktivitet på det nyöppnade Nässjökontoret.

När vår tidning besöker kontoret föreläser exempelvis Robert Stenmarker för intresserade företagare om hur man enkelt kartlägger processer och bygger visuella verksamhetssystem i lösningen AutoFlowChart, ett flexibelt system som INVID tog över när de köpte inkråmet i Halmstadföretaget National Netforms i somras.

– Det är enkelt och begripligt, och alla i organisationen kan förstå vad de ansvarar för, säger Robert Stenmarker.

Han visar bland annat hur man enkelt kan ändra och lägga till nya processer i systemet.

– Vissa företag har jättesnygga system – som inte har ändrats sedan 2008 eftersom ingen vet hur man gör. Det här systemet lär man sig lätt på en dag om man är hyfsat van vid att jobba med Word eller Excel, säger Robert Stenmarker.

Just att bjuda in företag på seminarier är något som INVID jobbar mycket med.

– Vi pratar mycket om hur de kan samverka på ett smidigt sätt både internt och externt med modern teknik, säger Pelle Adelsfield.

INVIDs Jönköpingsavdelning har kontor i Jönköping, Nässjö och Värnamo och man har cirka 70-75 anställda.

– Vårt erbjudandeskafferi baserar sig på fem huvudfokusområden för företag och organisationer. Det handlar om affärssystemslösningar, drift- och molntjänster i egen datahall alternativt i samarbeten med olika partners, produkter och systemutvecklingstjänster. Det femte fokusområdet består av infrastrukturslösningar, bland annat inom kommunikation, lagring och back up samt servervirtualiseringar.

– Vi har en stor spännvidd bland våra kunder, allt från globala koncerner till stora, medelstora och små företag, säger Pelle Adelsfield.

Den småländska INVID-konstellationen har cirka 700-800 kunder inom en radie av cirka 13 mil från Jönköping. Nu börjar man alltså även söka sig österut mot Eksjö, Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

– Det finns mycket industriföretag däromkring, och vi har många kunder inom tillverkande industri. Och det är klart att det är bra att ha ett kontor i Nässjö då, så man kommer närmare kunder, säger Pelle Adelsfield.