IT-kompetensen höjs för skolpersonal

Hur digitala verktyg och resurser kan användas i skolundervisningen är en aktuell fråga inom Jönköpings kommun. Målet är att stödja och utveckla barns och elevers lärande. – Dagens barn och ungdomar lever i en digital värld. Vi vill se detta som en resurs som vi i skolan kan använda för att utöka lärandet och motivationen för skolarbete, säger Claes Axelsson, IT-strateg vid utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Satsningen inleds med att majoriteten av skolledare inom för- och grundskola utbildar sig inom området digitala verktyg och resurser under höst/vinter 2016-2017. Skolledarnas utbildning fokuserar på att utveckla och leda skolan med stöd av IT.

Med början hösten 2017 fram till 2020 kommer sedan lärare i förskola och grundskola inom kommunen att utbildas vidare inom samma område. Utbildningen för lärare fokuserar på att jobba i klassrummet med digitala verktyg och resurser som stöd.