• IUC:s vd Lotta Sundström framför kontorslokalerna där man är grannar med Linnéuniversitetet.

IUC främjar industriell utveckling!

IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra. Genom lokal närvaro, bra kompetens och personligt engagemang bidrar landets alla IUC bolag till ett nätverk för att främja industriell utveckling.
– IUC Kalmar län verkar för näringslivets utveckling och ökad konkurrenskraft med fokus på den tillverkande industrin. Vi stimulerar länets näringsliv och hjälper företag att utvecklas, lösa problem och expandera. Vi identifierar företagens utvecklingsbehov och utifrån det kan vi starta projekt och processer, berättar Lotta Sundström, vd på IUC Kalmar län.
 IUC arbetar tillsammans med företagen, främst mot den tillverkande industrin. Hjälpen kan vara att effektivisera verksamheten med utgångspunkt för Lean-tankesättet för att stärka konkurrenskraften, höja kvalitetsnivå och därmed också lönsamheten. Det finns stora besparingspotentialer genom att använda Lean-tänket.

Tre områden

IUC i Kalmar län arbetar inom tre affärsområden – företagsutveckling, medfinansierade utvecklingsprojekt och Yrkeshögskolan.
IUC har direkta ägare, regionala intressenter och samverkanspartners inom länet. Genom att samarbeta med olika aktörer och aktivt arbeta för ökat erfarenhetsutbyte ser man till att stärka konkurrenskraften för företagen.
– Vi vänder oss till små och medelstora företaget i Kalmar län och genom vårt nationella nätverk kan vi hitta möjligheter för företagen att utvecklas och expandera, menar Lotta Sundström.
På IUC stöttar man även näringslivet genom att driva medfinansierade projekt. I dagsläget driver IUC i Kalmar län två projekt, ett ESF-projekt ”Utsikt och Insikt 2” där företagen genomför kompetensutveckling efter behov och ”Håll ut” som är finansierat genom Regionförbundet och Tillväxtverket.

YH-utbildning

IUC driver även Yrkeshögskoleutbildning, en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Utbildningarna tas fram i samarbetat med näringslivet. Ansökningar har gjorts för tre utbildningar med start hösten 2014 – byggproduktionsledare, marknadsinriktad säljare och processutvecklare Lean.
 Just nu pågår intag för byggproduktionsledare med över 45 studerande, vilket visar på ett stort intresse och behov på arbetsmarknaden.
– Genom att vi finns i lokaler här på Brofästet/ Kalmar Nyckel har vi fördelen att sitta tillsammans med fler företag och samverkanspartners. Att även ha Linnéuniversitetet precis intill oss är perfekt, avslutar Lotta Sundström. ?