• Mattias Sjöberg har markerat den småländska hemvisten för IV Produkt med såväl nyanlagd stenmur som smålandsstaket runt det nya kontoret.

IV Produkt investerar för fortsatt tillväxt

IV Produkt AB i Växjö ligger rätt i tiden med sitt avancerade program av miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat för fastigheter. Med ett långsiktigt investeringsprogram på 120 miljoner till 2016 vill man säkra fortsatt tillväxt. Siktet är inställt på en miljard i omsättning år 2020.

- Vi vill visa att vi tror på en expansion och ligger därför före tillväxten i utbyggnaden, säger VD:n Mattias Sjöberg, som tillsammans med fadern Alf Sjöberg köpte ut bolaget från Skanska 2005.

Nya och utökade produktions- och kontorslokaler är klara, liksom ett logistikcenter för ankommande gods. En viktig del är också ett Competence Center för utbildning av kunder. Det ska nu kompletteras med en utbildningslokal för praktiskt handhavande av utrustningarna samt ett högteknologiskt labb för nyutveckling och tester av energieffektiva tekniska lösningar för värme och kyla.

Ska öka exportandelen

- Vi ligger långt fram i dag och har tagit marknadsandelar i Sverige, säger Mattias Sjöberg. Vi har en tredjedel av den svenska marknaden. Men för att klara vårt tillväxtmål behöver vi öka exportandelen från 25 % till 40 %. Ett led i den satsningen är att vi har startat dotterbolag i Norge, Tyskland och England under 2014.

- Branschen har en underliggande tillväxt på 12-13 % per år sedan 2005. Vi omsatte då 180 miljoner. I dag ligger vi på 550 miljoner. För att klara miljardmålet krävs det 10-11 % per år, så det känns inte som någon omöjlighet. Men vilka mål vi ska sätta för tiden efter 2020 vill jag vänta med att sätta, ett tag till, förklarar han.

IV Produkts aggregat används främst i olika lokaler för kontor, industri och handel, men även i bostäder. Företaget anser sig ha det bredaste sortimentet av aggregat ”inom fläktrummet” och har valt att koncentrera sig på det. Därför är till exempel metodik för att ta ner solenergi, eller för lagring av energi, inget som IV Produkt arbetar med.

Fokus på energisparande

- Vårt fokus är att spara energi, genom att få ner förbrukningen. Det kan man göra via så kallade FTX-aggregat med värmeåtervinning i den luft som ventileras ut.

- Vi levererar till allt som är större än en villa, säger Mattias Sjöberg. Ett stort projekt på bostadssidan har nyligen varit 90 aggregat till flerbostadshus i Råslätt, i södra delen av Jönköping.

Byggbranschen är konjunkturkänslig, men den sektor som IV Produkt verkar inom – energieffektivisering och förbättring av innemiljön – är inte lika utsatt, anser Mattias Sjöberg.

- Högkonjunktur är ju bra, men en stabil politik med en rimlig tillväxttakt är alltid bäst över tiden. Lagar som stimulerar energieffektivitet påverkar oss positivt. Jag skulle gärna se att vi i Sverige höjde kraven. Både i Danmark och Norge har man till exempel högre krav än i Sverige på energieffektivitet hos värmeväxlare, fläktar och inneklimat.

Mattias Sjöberg tror på en fördubbling av marknaden i Sverige på 10 års sikt. För IV Produkts del ska fördubblingen komma snabbare än så. Det innebär fler jobb i Växjö.

- Att växa är i sig inget självändamål, anser han. Nyckeln är att kunna göra rätt nyrekryteringar och att ha engagerade och kunniga medarbetare, som trivs och stannar kvar. Men allt måste hänga med, både kvalitet, leveranssäkerhet och människor. Går inte det, så måste man bromsa.

FAKTA / IV Produkt AB

Grundat: 1969
Ägare: Alf Sjöberg, Mattias Sjöberg
Bransch: Aggregat för energisparande värme och kyla
Anställda: 240 + 30 via bemanningsföretag
Omsättning: 550 mkr 2014