• ”Jobbsökarna” Jörgen Lyrbo och Liselotte Arvidsson har i inledningen lyckats bra i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna i Kalmar och Kronobergs län.

Jobbsökarna hittar personal till småföretagen

Arbetsförmedlingen (Af) har ofta fått utstå kritik för bristande effektivitet och nyligen aviserade regeringen att hela Af ska ses över. I Företagarnas årliga Småföretagsbarometer uppger företagen ofta att man skulle kunna anställa fler, men har svårt att hitta personer med rätt kompetens. För att råda bot på båda dessa problem samarbetar nu Af och Företagarna i projektet ”Jobbsökarna” och redan i inledningen har man lyckats bra i Kalmar län.
- Vi arbetar uppsökande gentemot små arbetsgivare för att undersöka deras behov och förutsättningar för rekrytering av medarbetare, förklarar Jörgen Lyrbo, som ansvarar för genomförandet. Normalt jobbar han på Af i Oskarshamn.
- Redan efter att ha besökt 30 småföretag sedan starten i augusti har vi fått i uppdrag att hitta kandidater till 34 enskilda arbeten eller praktikplatser, säger Jörgen, som säger att man hoppas att projektet ska bidra till att förbättra myndighetens rykte.
Liselotte Arvidsson på Företagarnas kontor i Kalmar län, Högsby, jobbar med marknadsföringen och har i första skedet gått ut med information till Företagarnas medlemsföretag.
- I normalfallet hinner en förmedlare inte med mycket mera än att registrera ett ledigt jobb i Platsbanken, avslöjar Jörgen, men i detta projekt kan jag lägga ner mycket mera tid. Jag kan besöka företaget, analysera behov, formulera annons och kvalifikationskrav och göra en kompetensbedömning av de sökande.
- Sedan brukar jag plocka fram fem lämpliga kandidater, ringa upp dem och fråga om de är intresserade och om det är det, så presenterar jag dem för företaget.
Arbetssättet påminner om det jobb som en personalavdelning, eller rekryteringsfirma, normalt gör i samband med rekrytering och urval. Problemet för småföretagen är att de sällan har tillgång till en egen personalavdelning och att anlita ett rekryteringsföretag upplever många som för dyrt.
- Att hjälpa företag med rekryteringen är ju vad vi är till för, och med vår databas på 700 000 sökande har vi ett betydligt större urval att ta ur, säger Jörgen Lyrbo.
- Och ibland kan vi hitta dolda jobb, som företaget inte ens själv har tänkt på, fyller Liselotte i!
Vad är det som är fel i AF:s normala arbetssätt, om den inte lyckas så bra som ni verkar göra nu?
- Man har inte den tid som behövs, för att tillgodose arbetsgivarens behov, anser Jörgen. Vi har för lite resurser och får lägga väldigt mycket kraft på fokusgrupper som ungdomar, utförsäkrade, funktionshindrade, nyanlända och långtidsarbetslösa.
Projektet Jobbsökarna genomförs i Skåne/Blekinge, Kalmar/Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Västerbotten och Norrbotten.