Johan Thorsell ny verksamhetsutvecklare för träbyggnad

Johan Thorsell är ny verksamhetsutvecklare för Växjö kommunkoncerns arbete med träbyggnadsfrågor. Hans uppdrag blir att ta frågorna kring träbyggnation vidare till nästa nivå och att utveckla kommunens träbyggnadsstrategi.
I Växjö prioriteras byggande i trä med målet att kommunen ska driva dessa frågor framåt. Johan Thorsell kommer att arbeta för att inspirera det lokala och regionala näringslivet till utveckling inom träbyggandet och föra kunskap och forskningsresultat kring träbyggnation vidare till olika intressenter.