• Sven Rydell tillträdde som näringslivschef i Jönköpings kommun i januari i år. Foto: Lena Elf
  • Sven Rydell tillträdde som näringslivschef i Jönköpings kommun i januari i år. Foto: Lena Elf

Jönköping – en kommun som ständigt växer

– Vi har en god tradition av företagande i Jönköping, entreprenörsandan lever starkt här, säger Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun. Men det finns också en hel del utmaningar.

Sven Rydell tillträdde som näringslivschef i Jönköpings kommun i januari i år. Han ser positivt på hur Jönköping har utvecklats.

– Jönköpings kommun har ett mycket diversifierat näringsliv, vilket gör att vi generellt sett är mindre sårbara för svängningar på enskilda marknader. Vi har företag i olika storlekar, i olika branscher och med stort internationellt fokus. Generellt sett växer företagen och lönsamheten utvecklas positivt.

– Jönköping har tagit stora kliv de senaste åren. Jag tror att högskolans starka utveckling har bidragit mycket. Vårt unika läge innebär också att vi är en naturlig mötesplats i många olika sammanhang, exempelvis har ju Dreamhack på Elmia utvecklats till världens största digitala festival.

Mildra växtvärken

Jönköping har en stark tradition av handel och logistik tack vare det unika läget i norra Europa. Som residensstad i länet är också servicesektorn en av hörnstenarna.

Jönköping växer och det gör också antalet nya företag.

För att mildra "växtvärken" finns flera utmaningar för kommunen. Arbetslösheten i Jönköpings kommun är mycket låg och många företag brottas med frågan om kompetensförsörjning.

– Det gäller företag i alla branscher och på alla nivåer, säger Sven Rydell. Inte minst inom teknik och industri. Lösningen är inte enkel, det krävs långsiktiga åtgärder inom många områden, bland annat behöver vi bättre fylla platserna på teknik- och industriprogrammen på gymnasiet.

"Bredda sin syn"

I det korta perspektivet är det viktigt att inspirera företagen till nya sätt att rekrytera tror Sven Rydell.

– Jag tror på att bredda sin syn när man anställer. Att inte bara bocka av de parametrar som man traditionellt sätter upp, utan att våga se "utanför boxen". Vi måste också se till att unga människor som studerar på högskolan här stannar kvar efter sin utbildning.

Höghastighetståg

En annan viktig fråga för många företag handlar om kommunikationer. I takt med att företagen utvecklas och anställer fler medarbetare så ökar pendlingen. Effektiva godsflöden är också viktiga i denna handels- och logistikkommun.

– Vi arbetar både lång- och kortsiktigt med utveckling av kommunikationerna till och från kommunen. En satsning på exempelvis höghastighetståg är långsiktigt viktig för både arbetspendling och företagens framtida internationella konkurrenskraft, säger Sven Rydell.

Både stad och land

Sven Rydell poängterar i samma andetag hur viktigt det är att se till att hela kommunen och inte bara själva staden utvecklas.

– Vi behöver ett välutvecklat näringsliv i både stad och landsbygd. En pågående satsning är att erbjuda snabbt bredband till hela kommunen, det ger goda förutsättningar för företagande även utanför tätorterna.