• – 2017 ökade resandeströmmen mot nya höjder för Jönköping Airport. Det gånga året innebar ett lyft för hela verksamheten och det mesta tyder på en liknande utveckling 2018. Foto: Edgar Weibull

Jönköping Airport mot nya höjder

Utvecklingen är fortsatt positiv på Jönköping Airport. Under det gångna året flög 114 608 resenärer till och från flygplatsen. Detta innebär en ökning med två procent jämfört med 2016. Detta är femte året i rad som man kan redovisa ett plus i passagerarstatistiken.

Antalet starter och landningar pekade också i positiv riktning med en uppgång på 9 procent jämfört med föregående år. Den stora orsaken till det positiva resultatet kommer från utrikestrafiken och Frankfurtlinjen som totalt ökade med 17 %. Linjen överträffade den till år 2016 bästa månaden hela sex gånger under året, med bland annat "all time high" i oktober månad.

Högsta sedan 2005

I november var den totala passagerarsiffran (12 821) den högsta sedan november 2005. Även inrikestrafiken, bestående av avgångar till Stockholm och Karlstad ökade under året, med procent.

– Det är fantastiskt glädjande att vi återigen kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt år för flygplatsen. Särskilt anmärkningsvärt är att antalet resenärer ökade trots förlusten av en hel charterserie till Turkiet den gångna sommaren. En kortare serie till Cypern och en ökning på övriga destinationer täppte igen den luckan, konstaterar Henrik Älverdal, marknadschef på Jönköping Airport.

Det är inte bara charter och reguljärflyg som trafikerar flygplatsen. I somras kunde man för elfte året välkomna inresande charterresenärer från flertalet europeiska länder via Tyskland och Düsseldorf. För en tredjedel av flygplatsens omsättning står fraktverksamheten. Där ligger man kvar på samma nivå som föregående år, hämmade av kapacitetsbrist. Flygplanen gå allt som oftast med full last.

– Nu ser vi med tillförsikt fram emot 2018 som vi tror kommer bli fortsatt uppåtgående. Det blir till exempel en ökning på Cypern, genom en gemensam satsning av charterarrangörerna TUI och Ving. En ökning från sex avgångar till 17 avgångar konstateras under juli-oktober. Dessutom jobbar vi aktivt med att öka resandet på de befintliga destinationerna samtidigt som vi bearbetar såväl nuvarande som nya flygbolag för etablering av nya linjer, avslutar Henrik Älverdal.

 

Fakta

Charter och reguljärflyg trafikerar Jönköping Airport. För elfte året välkomnades 2017 inresande charterresenärer från flertalet europeiska länder via Tyskland och Düsseldorf. För en tredjedel av flygplatsens omsättning står fraktverksamheten. Där ligger man kvar på samma nivå som föregående år, hämmade av kapacitetsbrist. Flygplanen gå allt som oftast med full last.