Jönköping bäst i Småland på klimatomställning

Jönköpings län är, tillsammans med Skåne och Örebro bäst i landet när det gäller arbetet med energi- och klimatomställning. Det visar en sammanställning från Energimyndigheten. – Det är naturligtvis oerhört glädjande att vi ligger så pass långt fram i arbetet, säger Andreas Olsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings län i ett pressmeddelande.

Landets 21 länsstyrelser har under flera år haft uppdraget att tillsammans med regionala aktörer ta fram regionala klimat- och energistrategier. Länsstyrelsen har nu uppdraget att leda och samordna det regionala arbetet med energiomställning, minskad klimatpåverkan och klimatinvesteringar, ett arbete som årligen följs upp av Energimyndigheten. I år låg alltså Jönköpings län i topp.

– Det är vårt bidrag genom Klimatrådet som nu ger konkreta resultat och framgång. Inom rådet samverkar över 50 olika organisationer för att göra länet till vad vi kallar för ett plusenergilän, säger Andreas Olsson.

I sin sammanställning har Energimyndigheten betygsatt områdena långsiktigt främjande, förnybar energi, energi- och klimatmål i sakverksamhet, samverkan mellan länsstyrelserna och bedömning av effekter. Länsstyrelsen i Jönköpings län får betyget väl godkänt i tre av områdena och godkänt i två.

– De områden där vi inte lyckas nå hela vägen till väl godkänt är förnybar energi och samverkan mellan länsstyrelserna, säger Andreas Olsson. Men vi kommer redan i år att bli bättre även där.