• Termostatventilerna byttes ut i fastigheten för att få jämnare temperatur på Västerkåkar säger Martin Brage. Foto: Edgar Weibull
  • Ett ändrat beteende hos kunden ger ytterst ett resultat som betyder ett ökat driftnetto.

Jönköping Energi vill ge kunderna bättre koll på energianvändningen

Jönköping Energi ligger långt framme när det gäller att ge kunderna ökad förståelse och kunskap om energi och miljö. Målet är att minska den globala uppvärmningen, vilket ligger i tiden med tanke på det aktuella klimatmötet i Paris.

Fjärrvärme- och elhandelskunderna i Jönköping kan idag via tjänsten Envis på internet se sin fjärrvärme och elanvändning, som visas direkt genom att mätdata visualiseras på ett överskådligt sätt.

- Utvecklingen går snabbt och det är viktigt att använda energin på rätt sätt. Ett ändrat beteende leder till förbättrad miljö men kan också leda till ökning av driftnettot och öka värdet på fastigheten, säger Martin Brage, energiingenjör på Jönköping Energi.

För tre år sedan infördes ett system med tjänstetrappa på Jönköping Energi för att ge fastighetsägarna bättre koll på energianvändningen. Idag kan fjärrvärmekunden teckna tillsynsavtal som gäller för fjärrvärmecentralen.

Kontinuerliga besök

- Vi gör kontinuerliga besök en gång om året och går igenom växlar och pumpar. Dessutom har vi beredskap dygnet runt om något särskilt skulle hända med anläggningarna, berättar Martin Brage.

Nyligen har Jönköping Energi utvecklat tjänstetrappan i ytterligare ett steg genom att erbjuda avtal om drifttillsyn.

Mitt i Jönköping finns ett pilotprojekt med exempel på drifttillsyn, som Smålands Näringslivs medarbetare besöker. Det är fastighetsägaren Bo Hallin på Västerkåkar, som använder Jönköping Energis utökade tjänster.

I det här fallet handlar det om att fastigheten är uppkopplad på webben via stadsnätet.

Energianalys

- Det började med att fastighetsägaren beställde en energianalys av sin fastighet. I analysen kom vi fram till att det var ojämn temperatur i lägenheterna, vilket åtgärdades med byte av termostatventller. Men det behövdes även en injustering av värmesystemet.

Detta ger bevis på att det kan behövas ytterligare kontroller av fjärrvärmesystemet för att öka tryggheten och få en bättre driftsekonomi trots att denna uppvärmningsform anses trygg och säker från början.

- Fjärrvärmeväxlaren byttes ut i den aktuella fastigheten på Västerkåkar och vi monterade in en uppkopplingsbar reglerutrustning. De olika åtgärderna har inneburit en besparing på 18-20 procent på kundens ennerginota, förklarar Martin Brage.

På Jönköping Energi jobbar idag tre energiingenjörer, varav en är teknisk handläggare. Chef för avdelningen är Erik Wiström, som tituleras elhandels- och energitjänstchef.

Ytterligare ett projekt som ligger i startgroparna hos Jönköping Energi är att Kinnarps Arena ska bli Sveriges grönaste hockeyarena.

- Det betyder att vi ser över energiförbrukningen på kylmaskin, ventilation och belysning. Det finns mycket att hämta när det gäller att minska energianvändningen även i denna toppmoderna hockeyarena, som byggdes 2000. l