• Jönköpings University startar ett nationellt projekt tillsammans med åtta andra lärosäten.

Jönköping University leder nationellt projekt om internationalisering av samverkan

Svenskt näringsliv har globaliserats starkt de senaste decennierna. För att kunna driva och bidra till samhällsutvecklingen måste högskolor och universitet utveckla sin samverkan med näringslivet även internationellt. Här är Jönköping University i framkant och startar nu ett nytt nationellt projekt tillsammans med åtta andra lärosäten.

– Internationella aktiviteter på högskolor och universitet sker oftast inom utbildning eller forskning men är sällan kopplade till samverkan med företag och offentlig verksamhet. Lärosätenas nästa utmaning är att bygga kompletta kunskapsmiljöer även internationellt och där kommer samverkan behövas i lika stor grad som på den nationella arenan, säger Mats Jägstam, prorektor vid Jönköping University och projektledare för den nationella satsningen.

Projektet ska stärka akademins kunskaper och förmåga till samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter ur ett globalt perspektiv. Förutom Jönköping University, som leder arbetet, deltar Örebro universitet, Mittuniversitetet, Linköpings universitet, Malmö universitet, KTH, Högskolan i Skövde och Högskolan i Gävle. Projektet är treårigt och stöds av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Varje lärosäte kommer att jobba med delprojekt som gäller bland annat internationella forskningssamarbeten, studentutbyte kopplat till praktik och examensarbeten tillsammans med företag utomlands, samt uppdragsutbildning på internationell nivå. Arbetet ska leda fram till strategier och rutiner för internationell samverkan, och förväntas i förlängningen ge ökad kvalitet på utbildning och forskning samt stärkt konkurrenskraft hos svenska globala företag.