• – Just nu har vi en bred bas med tusen medarbetare, en otrolig ökning på sju år sedan företaget startade, säger Sofia Stenberg, marknadschef på OnePartnerGroup.

Jönköpingsföretaget OnePartnerGroup vill vara den lokala spelaren på bemanningssidan

Bemanningsföretaget OnePartnerGroup i Jönköping lägger stor vikt vid både bredden i kompetensförsörjningen och slår vakt om den lokala förankringen. – Vi har utökat vårt verksamhetsområde sedan starten 2009 och har numera 25 kontor i hela södra Sverige. Men det är fortfarande lika viktigt för oss att vara den lokala spelaren och ha kännedom om vilka behov som finns just på den orten och även ha goda kontakter med bland annat den lokala arbetsförmedlingen, säger marknadschefen Sofia Stenberg.

Själv har hon jobbat drygt ett år på företaget och känner en stor styrka i att OnePartnerGroup kan tillgodose ett komplett kompetensbehov.

OnePartnerGroup har sex huvudsakliga inriktningar, vilket betyder att man kan gå in och hjälpa till för att lösa de flesta HR-situationer som uppstår på ett företag.

Rekrytering, bemanning, funktionslösningar, omställning, HR-stöd och utbildning är de områden som gäller för det expansiva Jönköpingsföretaget, som fortfarande har planer på att växa.

– En viktig roll för oss är naturligtvis att gå in och täcka behovet av arbetskraft vid sjukfrånvaro, produktionstoppar och semester. Här kan vi gå in och agera snabbt för att lösa akuta situationer men vi hjälper samtidigt våra kunder med allt fler komplexa frågor inom kompetensförsörjningsområdet och jobbar långsiktigt tillsammans med våra kunder, säger Sofia Stenberg, som är marknadschef och utgår från Jönköping tillsammans med resterande personer i ledningsgruppen.

OnePartnerGroup har en bred bas och är inte nischade inom något speciellt område. Hos dem jobbar bland annat ekonomer, produktionsledare, svetsare, speditörer, lagerarbetare och administratörer men även specialister som digitala kommunikatörer, HR-chefer och cost engineers finns bland deras just nu tusen medarbetare.

– Detta är en otrolig ökning på bara sju år. Vi har även mycket personal som jobbar inom tjänstesektorn och vårt rekryteringsben växer kraftigt, berättar Sofia Stenberg, som under intervjun är på resande fot i Stockholm för ett möte med Arbetsförmedlingen om framtida satsningar på det digitala området.

– Vi vill vara i framkant och slår vakt om kvalitet i vår verksamhet för att kunna vara trovärdiga mot både personal och arbetsgivare, fastslår Sofia Stenberg.

Fakta OnePartnerGroup

OnePartnerGroup har en bred bas och är inte nischade inom något speciellt område. Hos dem jobbar bland annat ekonomer, produktionsledare, svetsare, speditörer, lagerarbetare och administratörer men även specialister som digitala kommunikatörer, HR-chefer och cost engineers finns bland deras just nu tusen medarbetare.