• – Stark försäljningsökning av sällanköpsvaror i Kalmar med rusning inför jul, säger Christian Hultén, näringslivslots på Kalmar kommun.

Kalmar i Sverigetopp

Starkt uppsving i försäljningen väntas i julhandeln

Sällanköpsvaruhandeln i Kalmar kommun omsätter närmare 4,2 miljarder kronor. Inför julen väntas ett ökat tryck i handeln i hela kommunen enligt försäljningsindex.

Tillströmningen utifrån till Kalmar ökar hela tiden, inte minst genom turismen och även genom att alltfler söker sig till de nya handelsområdena.

– Det är en fantastisk fart på handeln i Kalmar just nu. Hansa City, IKEA och en framgångsrik centrumhandel bidrar till uppsvinget, säger Christian Hultén på Kalmar kommuns näringslivskontor.

År 2017 har varit ett mycket bra år för Kalmar med försäljningsindex runt 200 vilket betyder att det finns ett mycket starkt inflöde av handlande från Kalmars influensområde in till Kalmar. Även dagligvaruhandeln i Kalmar visar bra siffror för 2017 med ökad omsättning.

Ökning av sällanköpsvaror

– Omsättningsmässigt är Kalmar den 18:e största kommunen i Sverige vad gäller sällanköpsvaror.

Mellan 2015 och 2016 ökade omsättningen med 128 miljoner eller 3,1 procent i kommunen.

Motsvarande ökning i riket var 2,2 procent. Omsättningen av sällanköpsvaror har ökat mycket starkt i Kalmar under delar av 2000-talet. Den senaste treårsperioden var omsättningsökningen i Kalmar högre än i riket, 456 miljoner kronor eller 12 procent mot 11 procent i riket.

– IKEAS etablering i Kalmar 2006 har varit en starkt bidragande orsak.År 2006 ökade försäljningsindex kraftigt till 145 och fortsatte sedan att öka fram till 2009 då index låg på 204. Sedan 2009 har försäljningsindex pendlat runt 200-strecket.

Bara åtta kommuner i riket har ett högre försäljningsindex; gränskommuner som Strömstad, Eda och Haparanda samt kommuner med kända publikmagneter och externa handelscentra som Älmhult (Ikea) och Falkenberg (Gekås), Burlöv, Järfälla och Huddinge. I början av 2000-talet pendlade försäljningsindex för sällanköpsvaror runt 130 i Kalmar.

 

Fakta Försäljningsindex

Mellan 2015 och 2016 ökade omsättningen med 128 miljoner eller 3,1 procent i Kalmar kommun. I nuläget ligger försäljningsindex för sällanköpsvaror på 200 och dagligvaror på 105.