• Christian Hultén och Linda Pettersson är företagslotsar på Kalmar kommun. – Kalmar har ett mångsidigt näringsliv med 500 nystartade företag varje år, säger Linda Pettersson.

Kalmar klättrar i företagsrankingen

500 nya företag i Kalmar varje år

Christian Hultén och Linda Pettersson har en nyckelroll när det gäller företagsetableringar i Kalmar. Som företagslotsar på Kalmar kommun kan de erbjuda bra service, ett stort kontaktnät och en bred kompetens för att skapa så bra företagsklimat som möjligt i en starkt expanderande kommun.

– Vi gör allt för att ta emot nya företag på ett så bra sätt som möjligt och även göra det härligt att leva för företag som redan tidigare har sin verksamhet här, säger företagslotsen Christian Hultén.

I Svenskt Näringslivs senaste undersökning av kommunernas företagsklimat klättrade Kalmar från 111 till plats 83. Detta är resultatet av ett långsiktigt mål, som bygger på att förbättra företagsklimatet hela tiden.

– Varje månad startar 40 nya företag i Kalmar. Det innebär att vi får 500 nya företag årligen. Det rör sig om alla typer av företag, från enskilda företag till aktiebolag och handelsbolag, säger Linda Pettersson.

Grundtanken från företagslotsarnas sida är att ge bästa möjliga service och lotsa de blivande företagarna i Kalmar vidare till rätt experter så fort som möjligt. Dessutom gör företagslotsarna ofta företagsbesök tillsammans med politikerna. Numera genomförs företagsbesök dessutom två gånger om året tillsammans med kommunstyrelsen, vilket ger mersmak.

– Just småföretag med upp till fyra anställda är i majoritet i Kalmar. Duktiga entreprenörer ser ofta möjligheten att flytta in i gamla lokaler.

Överhuvudtaget är Kalmar en entreprenörsvänlig kommun där en rad insatser görs för att underlätta att starta eget företag, inte minst Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder kurser i att starta eget.

– Vi vill vara tydliga i vår kommunikation. En del saker kan ta tid och det vill vi ge besked om redan från början. Inte sällan handlar det om att kunna förmedla kontakter till fastighetsägare, som kan erbjuda lokaler till nya företagare. Detta är den del av företagslotsarnas service som skapar mest kontakter, säger Christian Hultén.

Möjligheterna är stora för nya företag att kunna etablera sig i Kalmar. I Flygstaden finns mycket byggklar mark att tas i besittning av företag med etableringsplaner i Kalmar.

Kalmar har ett mångsidigt näringsliv där tyngdpunkten ligger på handel, tjänsteföretag och jord oh skog. På senare tid har den största expansionen skett i Hansa City, där etableringen av Ikea 2006 fått många efterföljare som Ekohallen och XXL på handelsområdet. Det så kallade handelsindex pekar uppåt rekordnivåer på 100 för dagligvaror och ligger så högt som 200 för sällanköpsvaror i hela kommunen, enligt företagslotsen Christian Hultén.

– Annars är de centrala lägena viktigast för handeln, men även i gamla Volvofabriken och Nordchoklads tidigare lokaler har nyetablering skett, inte minst av kundtjänstföretag och ett nybildat ehandelskluster i en expanderande företagsstad, där både inpendling och inflyttning ökat på senare tid.