• Journalisten Folke Rydén. Foto: Henrik Simonsen
  • Landshövding Stefan Carlsson. Foto: Henrik Simonsen
  • Miljömålssamordnare Annigun Wedin. Foto: Henrik Simonsen

Kalmars näringsliv hänger på miljön

För Kalmar läns näringsliv är miljöfrågorna av allra största vikt för två av länets huvudnäringar. En temadag om miljö på Öland tog upp problemet och diskuterade värdet av miljösatsningar.

Länsstyrelsen stod värd för dagen Schysst för miljön under Skördeveckan på Öland där det handlade om frågan vad varje enskild kan göra för miljö. En minimässa med lokala aktörer från näringsliv och organisationer och föreläsningar med dokumentärfilmaren och utrikeskorrespondenten Folke Rydén och komiken och vegetarianen Peter Wahlbeck stod på programmet.

– Alla beslut måste utgå från hållbar tillväxt, säger landshövding Stefan Carlsson men pekar också på svårigheterna när det gäller miljö.

– Vindkraft till exempel. Där måste vi väga artskydd mot fossilfritt samtidigt som Östersjön är beroende av att vi inte gör utsläpp. Det är jättesvårt. Nästan varje dag har jag dessa avvägningar på mitt bord, säger Stefan Carlsson.

Kalmar län och i synnerhet Öland är i mångt och mycket Sveriges kornbod och stora semesterresmål. Därför är just miljöfrågorna och naturvärdena starkt kopplande till näringslivet. Rent vatten är en förutsättning för besöksnäringen.

– Det är väldigt påtagligt kopplat till besöksnäringen, säger Stefan Carlsson.

Folke Rydén tog i sin föreläsning upp problemet med Östersjön som han gjort en dokumentärfilm om.

– Jag ville förändra världen och göra dokumentärfillm om miljöproblematik men jag upptäckte att vi inte ens har fixat Östersjön, berättar Folke Rydén och istället för resa ut i världen började han dokumentären för tio år sedan hemma vid sommarstugan.

– De flesta av oss har en relation till Östersjön, säger Folke Rydén.

Avvägningarna mellan olika intressen är delikat menar Stefan Carlsson. Inte minst med tanke på att de gröna näringarna växer i Kalmar län.

– Vi har ett expansivt jordbruk som är en del av utsläppen. Det är komplext med miljömålen men vi har ansvar för att de ska nås. Kunskapsutveckling är centralt, säger han men beklagar att det är svårt att få till verkliga förändringar.

– Det är mycket snack och lite verkstad. Det gäller att koppla på mer verkstad. Ett skäl till att det är så här är att mycket styrs från EU. Det blir mycket byråkrati och tid som går åt till rapportering, säger Stefan Carlsson.