• Årets kandidater till Guldklubban gratulerades och fick med sig en ordförandeklubba och ett standar inför tävlingen på riksplanet, som avgörs den 26 november. Fr.v. Nils-Erik Persson, StyrelseAkademien Sydost, Anders Olsson, Anders Byström och Per-Gunnar Pettersson, Deloitte.

Kandidater till Guldklubban utsedda i Sydost

En ölänning och en kronobergare nominerades som kandidater till Guldklubban, när StyrelseAkademien Sydost arrangerade Stora Styrelsedagen i Kalmar nyligen.

Guldklubban delades ut för första gången 2005, och kandidaterna från Sydost har vid fyra tillfällen av nio fått åka hem från den nationella utdelningsceremonin med Guldklubban i handen.

Årets kandidater är Anders Byström, Dina Försäkringar Öland, som föreslagits av sin VD Benny Sigurdsson samt Anders Olsson, Alwex Transport AB, Växjö, som föreslagits av sin VD Mats Lundmark.

Benny Sigurdsson framhöll att Dina Försäkringar utvecklats mycket positivt, under de nio år hans ordförande hållit i klubban. När Byström tillträdde var konsolideringsgraden 41 % (nu 173 %), premieintäkterna 50 mkr (nu 160 mkr) och balansomslutningen 95 mkr (nu 392 mkr).

- Anders Byström har en förmåga att skapa ett mycket gott arbetsklimat runt styrelsebordet och uppvisar en målmedvetenhet, engagemang och en djup kunskap försäkringstekniskt, framhöll Sigurdsson.

Mats Lundmark framhöll om Anders Olsson att han skapat en god organisatorisk och beslutsmässig struktur, parallellt med att han har utbildat och anpassat styrelsens storlek, till en effektiv form. Alwex Transport AB är 12:e största företag i Kronobergs län med en omsättning på 1,3 miljarder och 200 anställda. Ägandet är fördelat på 85 åkerier, som är småföretag.

StyrelseAkademien Sydost samverkar vid nomineringen med Deloitte och SEB.