• Bengt Eriksson har varit med och startat 52 skolor sedan 2001, av vilka Kronobergs IT-Gymnasium i Alvesta var först. Det flyttades till Växjö och blev John Bauergymnasiet.

Karl-Oskar Utbildning - från förskola till gymnasium

Bengt Eriksson är skolentreprenören i Växjö som var med och byggde upp, och senare sålde, John Bauer-gymnasierna. Efter konkursen för den gruppen har han köpt tillbaka fyra av gymnasierna och satsar nu på att bygga upp en skolkoncern med elever i alla stadier, från förskola till gymnasium

- Att JB gick i konkurs berodde bland annat på att man satsade på en kraftig expansion samtidigt som elevkullarna minskade. Det gick inte ihop, säger Bengt, som nu är VD och huvudägare i Karl-Oskar Utbildning AB.

Som exempel nämner han att elevantalet i gymnasiekullarna i Karlshamn skiljde 34 % mellan högsta och lägsta år under en period på tre år. Genom att Karl-Oskar är verksam genom hela skoltiden, tar man med sig elever under längre tid, och får på så sätt en utjämning av ekonomin över flera år. Detta läsår driver man tre förskolor, tio grundskolor och fyra gymnasieskolor, de senare under namnet Smålandsgymnasiet.

Bolaget har visat röda siffror några år, men är nu på väg att konsolideras. Ägarna har fått garantera ekonomin i expansionen, vilket var ett krav, för att Skolinspektionen skulle godkänna den nya satsningen.

- Skollagen tillåter inte att man budgeterar förlust, säger Eriksson. Det är rätt intressant att vissa partier vill förbjuda oss att göra vinst, samtidigt som lagen inte tillåter att vi finns, om vi inte visar vinst!

Påståendet om att friskolornas kvalitet skulle bli lidande av att man sparar in på antalet lärare, anser han vara nonsens.

- Man mäter inte kvalitet på det viset. Däremot visar sammanställningar från Friskolornas riksförbund att vi når en högre måluppfyllelse till lägre kostnad, säger Bengt Eriksson.

- Meritvärdena (totala genomsnittliga betyg för skolans elever) blir bättre med friskolor. Inte beroende på ”betygsinflation”, för det säkerställs genom avstämning i centrala prov. De orter där det inte finns friskolor har de sämsta meritvärdena. Konkurrensen mellan olika skolor höjer alltså kvaliteten generellt, hävdar han!

Skolinspektionen kräver att det ska finnas lärare på varje lektion och ”på pappret” ska lärarna vara 1100-1200 minuter i veckan i klass.

- Det är de hos oss, framhåller Bengt Eriksson, men det finns skolor där man räknar in tiden som rastvakt, lunchvakt och annat, och det tycker inte vi är samma sak.

- Det finns ruggigt bra skolor både i den kommunala och privata sektorn, säger han. Men om man ska bedöma och jämföra, så bör man fokusera på hur bra huvudmannen klarar att uppnå utbildningsmålen. Och det mäter man inte med ”vinst” eller ”lärartäthet”!

- Om vi inte skulle visa bra resultat, dvs. ge eleverna en bra utbildning, så skulle det snart leda till att föräldrarna satte sina barn någon annanstans. Som för vilket företag som helst måste vårt fokus alltså vara, att göra en bra produkt. Allt annat vore att skjuta sig själv i foten.

 

Fakta: Karl-Oskar Utbildning AB

Grundat 2009

Ägare Huvudägare Bengt Eriksson, via bolag

Bransch Friskolor – från förskola till gymnasieskola

Omsättning 290 mkr (budget 2014)

Anställda 480