• Erik Axetun ordförande Företagarna Kalmar-Nybro och Christoffer Lewinowitz regionchef Företagarna inleder valkickoffen i Kalmar.
  • Några av gästerna som låter sig väl smaka av lunchbuffén.

Kickoff för Företagarnas roadshow i Kalmar län

Den 2 april startade vårens valturné genom länet på temat: #4 av 5 jobb skapas i de småföretagen. Träffen arrangerades hos Årets Företagare i Kalmar, Malkars Träningscentrum och dess VD Göran Malkar, och inleddes med en förträfflig lunchbuffé.

Vi bjuder in företagare, politiker och tjänstemän till vår roadshow för att prata företagarpolitik och framtid. Syftet är att lyfta fram de viktigaste lokala förbättringsfaktorerna, berättar Liselotte Arvidsson, regionsamordnare och som är den som tillsammans med föreningarna planerar de olika nedslagen i kommunerna. På plats från Företagarna var också Erik Axetun, ordförande för Företagarna Kalmar-Nybro, som tillsammans med Företagarnas nytillträdde regionchef Christoffer Lewinowitz hälsade deltagarna välkomna. Liselotte berättade vidare att inför träffen i Kalmar intervjuade vi ett antal företagare och ställde bland annat frågan: Vad skulle göra företagarklimatet i kommunen bättre? Svaren som vi fick var bland andra att underlätta för företagare, minska byråkratin, förbättra samarbeten mellan konkurrerande företag, att arrangera seminarium och möten regelbundet där företagen och kommunen träffas, att kommunen använder sig av lokala företag och att företagen som finns i orten ska få chansen när det kommer till offentliga upphandlingarna. Politikerna mötte väl upp på träffen och fick chansen att berätta sin syn på det lokala företagarklimatet. Därefter var det fritt fram för frågor från övriga deltagare.

Nu fortsätter roadshowen i länet. För att se var och när vi kommer till din kommun, gå in i kalendern på www.foretagarna.se/kalmar-lan eller slå en signal till oss på regionkontoret. Vi hoppas att många företagare tar chansen att vara med och påverka avslutar Liselotte.