KK-stiftelsen tecknar avtal med Jönköping University

I januari 2017 blir Jönköping University en så kallad KK-miljö. I och med det kommer högskolan att kunna bygga en stark och internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med inriktning mot kunskapsintensiv produktframtagning.

l Det 10-åriga avtal som tecknas mellan Jönköping University och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) ger högskolan möjlighet att mer långsiktigt planera sin forskning tillsammans med sina samarbetspartners.

– Det här är en satsning av stor strategisk betydelse för näringslivet och för vår region. Den för akademin och näringslivet ännu närmare varandra och gör det möjligt för företag att delta aktivt i forskning som är direkt relevant för dem, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör för Region Jönköpings län.

Samarbete kan ge experthjälp

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-miljöer är det mest omfattande av stiftelsens program för forskning och kompetensutveckling, och syftar till att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten. Programmet förutsätter en stark näringslivsmedverkan i forskningsprojekt och andra aktiviteter.

– Vi har redan idag ett nära samarbete med Jönköping University. Den nya KK-miljön kan utöka internationella och akademiska nätverk av samarbetspartners, vilket vi också kan dra nytta av i vårt FoU-arbete. Satsningen kan också göra det lättare att attrahera internationell spetskompetens till regionen, säger Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group.

Jönköping University blir nu en av fyra KK-miljöer i Sverige. Övriga är Mittuniversitetet och högskolorna i Halmstad och Skövde.

Fakta Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter: 10 000, varav 1 500 internationella.