• – Växjö och Småland lättillgängligt för konferensgäster från hela landet, säger Anna Sjödahl, Destination Småland, och Maria Lexert, Växjö & Co. Foto: Edgar Weibull
  • – Glas och Spa är våra främsta varumärken för konferenser, säger Ulrica Larsson, eventansvarig Kosta Art Hotel. Foto: Edgar Weibull

Konferenssäsongen i Småland går en ny vår till mötes

Ökning med sex procent förra året

I Småland finns en otroligt stor variation när det gäller konferensanläggningar. En generell bild är att Småland är populärt och lättillgängligt för konferensgäster utifrån. Detta hänger ihop med hela konferensklimatet, tillmötesgående personal och den omgivande, ofta natursköna miljön för konferensanläggningar belägna i attraktiva områden.

– Besöksnäringen för hela området går väldigt bra och har ökat med sex procent 2017 totalt sett när det gäller både svenska och utländska gästnätter, säger Anna Sjödahl, VD för Destination Småland.

Växjö har ett stort upptagningsområde och det går att ta sig till och från en konferens på ett smidigt och effektivt sätt genom en fungerande logistik.

Variation av konferenser

Konferensanläggningar med boende utanför stan har övervägande flest övernattande konferenser. Däremot har stora anläggningar i stan som hotell och konserthus mest endagskonferenser.

– Växjö har utvecklats till ett attraktivt konferenscentrum i södra Sverige genom att vi kan erbjuda så många olika typer av konferenser och att vi ligger lättillgängligt för konferensgäster från både när och fjärran, säger Maria Lexert, konferensansvarig för Växjö & Co, som verkar gå en ny vår till mötes.

Överlag handlar en konferens om att mötas och det avgörande är helt enkelt vad man ska ha konferensen till. Det kan gälla ett möte inom den egna organisationen eller att träffas och nätverka med olika organisationer inom samma bransch.

– För Smålands del är det vanligast att träffas för utbildning eller att arrangera internkonferenser, förklarar Maria Lexert.

I centrala Växjö ingår Elit Hotel Park, Stadshotellet och Konserthuset i samma bolag för att anordna konferenser.

Gotechmässan

– Vi har hela tiden fullt upp med evenemang. I april planeras Gotechmässan för teknikföretag på konserthuset, ett rejält avstamp för Växjö som IT-metropol. Vi känner att konferenssäsongen börjar ta fart för att kulminera först framåt höstkanten med Matmässan som höjdpunkt, säger Emma Sonesson, eventansvarig på Konserthuset.

I det omgivande landskapet finns flera konferenscentrum som blommar upp framåt vårkanten. Ett av de mest populära är Kosta Art Hotel. På denna anläggning erbjuds mest övernattningar.

– Glas och Spa är våra främsta kännemärken som lockar konferensgäster hit från minst 30 mils omkrets, säger Ulrica Larsson, konferensansvarig.

 

Fakta

Antalet konferenser i Småland ökade med sex procent 2017. Både konserthuset i Växjö och Kosta Art Hotel lockar långväga konferensgäster.