• Det handlar långt ifrån enbart om kontorsarbete när de anställda på Dekon Engineering konsulteras för olika uppdrag.

Konsulter i en kraftfull bransch

Dekon Engineering AB har mycket att erbjuda sina kunder - hög teknisk kompetens samt erfarenhet och rutin från arbeten inom kraft- och processindustrin. – Det är ett intressant arbete och egentligen har vi hela världen som vårt arbetsfält, säger Håkan Johansson på kontoret i Västervik.

Företaget Dekon Engineering är egentligen inte så gammalt, det startades 2007, men sedan har utvecklingen gått stadigt framåt.

– Vi är en skapligt stor personalstyrka som jobbar mot kraftvärmeverk, soda, indunstning och liknande anläggningar, samt mot processindustrin. Det vi erbjuder är konsulttjänster och åren har gett oss en bred kundkrets. Vi får uppdragen både från leverantörer och anläggningsägare, är duktiga på processer som handlar om bio- och avfallseldade verk, rökgasrening, fastbränsleprocesser och emissionsreducering, berättar företagets vd Håkan Johansson.

Högtekniskt

Dekon Engineering har tre ägare och en personalstyrka med en knivskarp kunskap inom sitt område. Håkan själv är ett bra exempel på baskunskap, efter många års arbete på Västerviks miljö & energi.

– Jag började som driftstekniker 1983, fortsatte arbeta med underhåll och den mekaniska biten på Västerviks kraftvärmeverk och slutade som underhållschef efter 25 år. Erfarenhet är viktigt inom vår bransch och jag bedömer att vi kan de flesta konstruktionstyper med hjälp av alla våra anställdas skiftande bakgrund.

Personalstyrkan uppgår i nuläget till 13 anställda, ingenjörer med skiftande specialkunskaper.

Driftsledning

Personalen är alltså Dekons verktyg och även om Sverige är hemmaplan så får man även uppdrag från olika hörn i världen. Thailand, Dubai, Estland, Österrike och Norge är exempel på länder där man engagerats, vid driftsättning, intrimning eller översyn och reparationer på en befintlig anläggning.

– Ofta kommer uppdragen via en svensk pannleverantör, som känner till vår kompetens. Under och efter en driftsättning bistår vi även med utbildning. Uppdragslängderna varierar kraftigt, vilket kan innebära en ursprunglig beställning på sex månader, men som slutar med att vi blir kvar i 3,5 år.

Social kompetens och lyhördhet är en ledstjärna vid varje enskilt uppdrag hos Dekon, där det gäller att utbilda och överlämna en anläggning på ett bra sätt.

– Vår kompetens och erfarenhet är givetvis en mycket viktig ingrediens vid våra driftuppdrag. Vi måste även vara ödmjuka inför den historik som finns sedan tidigare på ett verk, menar Håkan Johansson.

 

Fakta: Dekon Engineering AB

Startår: 2007

Ägare, Magnus Engren Stockholm, Jonas Holgersson, Lidköping, Ronnie Sjörén Stockholm

Antal anställda: 13 + projektanställda

Vd: Håkan Johansson

Omsättning: 16 miljoner SEK (2013)