• Frida Boklund, regionchef.

Krönika Företagarna 2017 nr 2

I Företagarnas rapport Småföretagsbarometern har tillgång på rätt utbildad personal varit ett av de största tillväxthindren under lång tid. Även under den senaste lågkonjunkturen/finanskrisen kan vi se att bristen på kompetens var det största hindret för företagen att expandera.

Kompetens får ett allt kortare bäst-före-datum, därför kommer vi som individer att behöva lära oss nytt hela tiden. Jag kan inte nog poängtera att om du söker egen utveckling i arbetet får du den starkaste garantin för att vara kvar på ditt jobb. Att investera tid och engagemang i att stärka sina kunskaper är också det bästa sättet för den som är arbetslös att få nytt arbete. Att våga välkomna ny teknik och fort lära sig de system som implementeras på arbetsplatsen är viktigt.

Vi kan vara alldeles säkra på en sak när det gäller framtidens arbetsmarknad och det är att kraven på teoretiskt och praktiskt kunnande hela tiden kommer att skruvas upp. Digitalisering, automation och kunskaper i olika programmeringsspråk kommer att öka efterfrågan på medarbetare med hög och rätt kompetens. Alla jobb, även i de branscher som är mer traditionella blir kompetenskraven allt skarpare.

Om vi tittar på våra företag idag så ser vi organisationer som är hårt slimmade, man har precis så mycket personal som krävs. Samtidigt finns insikten att fortbildning är viktig. Företagen vet att personalen är den största tillgången. Hur skall man skapa utrymme för lärande i en tight organisation? Hur kan lärande bli en naturlig del av arbetet och hur kan en del av arbetstiden sättas av för personlig utveckling? När jag diskuterar med medlemmarna i Företagarna så säger de att de måste hitta strategier för att få in kontinuerlig utbildning av sin personal i den löpande verksamheten. Förståelsen finns där, men hur skall man få till det när våra arbetsplatser är så hårt slimmade och det handlar att producera varor och tjänster i rätt tid och med god kvalitet inom mycket snäva tidsramar. Kompetensutveckling finns i regel inte ens med på kartan när det råder tidsbrist och när hjulen rullar långsammare anser man sig inte riktigt ha råd att satsa på kompetensutveckling. Vi ser tydligt att de företag som behöll sin personal i den senaste svackan och fortbildade dem hade en stor fördel när konjunkturen sedan vände. Vi behöver lära nytt hela tiden för att vi skall kunna konkurrera globalt med avancerade tjänster och produkter.

Kanske kan man använda den nya tekniken för att fortbilda? Tänk om man kunde gå en kurs på internet varannan onsdagseftermiddag i konferensrummet, eller lyssna på föreläsningar i lurarna samtidigt som man kör sin truck på lagret. Här tror jag att många nya sätt kommer att presenteras för oss. Självklart kommer tillgången till kompetensutvecklingsmöjligheter snabbt att utvecklas, det gäller bara att inte vara rädd för att testa dem.

 

Frida Boklund,
regionchef