• Anette Gunnarsson.

Lägg Anette Gunnarsson på minnet

För det är Anette som Arbetsförmedlingen tillsammans med Företagarna tillsatt som ny jobbsökare i Kalmar och Kronoberg. Anettes uppdrag går ut på att para ihop näringslivets efterfrågan på kompetens med arbetsmarknadens utbud av densamma.

Detta kommer hon göra genom att kontakta Företagarnas medlemmar, presentera sig och för dem som tackar ja boka ett möte och gå igenom företagets personalbehov. Detta offensiva sätt är en ny metod för Arbetsförmedlingen, men dock nödvändig.

– Vi på Arbetsförmedlingen måste i större utsträckning än idag arbeta som en säljorganisation, vi behöver utgå från företagens behov och då måste vi besöka dem” Säger Anette Gunnarsson ny jobbsökare hos Företagarna Kalmar och Kronoberg.

Projektet startade initialt mellan Arbetsförmedlingen och Företagarna våren 2013 med sex arbetsförmedlare och har resulterat i över 1000 hittade jobb och drygt 500 är redan tillsatta. Efter framgångarna utökar nu Arbetsförmedlingen med ytterligare elva arbetsförmedlare, totalt 17 stycken.

– Arbetsgivare är avgörande för att fler ska komma i jobb då det är så jobb skapas. Det här är ett exempel som visar att en närmare dialog med företagare gör det möjligt att hitta fler jobb, kommenterade Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson projektets framgångar på en tidigare presskonferens.

Många av arbetsgivarna i Kronoberg upplever det som ett tillväxthinder att hitta kompetent arbetskraft. Jobbsökarprojektet är i hög grad fött ur det samhällsproblemet.

– Vi lär oss mycket om småföretagarnas vardag och det gör att vi blir bättre på att ge dem rätt stöd för att underlätta deras rekrytering. Det gynnar småföretagen, det underlättar för arbetssökande att hitta jobb och det är bra för samhället, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen i en kommentar om jobbsökarna.