• Anders Rothstein, vd och koncernchef för Lammhults Design Group. Foto: LDG

Lammhults köpte och aktien steg

Formgivningskoncernen Lammhults Design Group har nyligen både sålt och köpt bolag. Efter senaste köpet steg aktiekursen kraftigt.
Lammhults Design Group har sysslat med en långvarig process för att renodla, effektivisera och fokusera bolaget.
Enligt bolagets halvårsrapport minskade omsättningen jämfört med fjolåret och låg på 287 miljoner kronor.
 Orderingången minskade också men däremot ökade resultatet och koncernen visade en vinst på 3,7 miljoner kronor, att jämföra med en förlust på 4,8 miljoner kronor ifjol
Under årets andra kvartal såldes ett dotterbolag i Italien med minskade kostnader som följd.
I september meddelade Lammhults att man köper norska designmöbelföretaget Fora Form AS för drygt 70 miljoner svenska kronor.
Affären beräknas vara avklarad i oktober om norska konkurrensmyndigheterna säger ja.
Affären fick Lammhults aktie att rusa i höjden och den steg med som mest 14 procent.
– Vi stärker vår ställning på den viktiga norska designmöbelmarknaden,” säger Anders Rothstein, vd och koncernchef för Lammhults Design Group, i en kommentar till köpet.
Samtidigt fortsätter renodlingsarbetet och man satsar också mer på försäljning på en marknad som bolagsledningen anser vara svårbedömd.