• Kährs miljöarbete drivs av (fr.v.) Helén Johansson, EMAS-redaktör och kommunikationsansvarig, Bruce Uhler, miljöambassadör och Åke Erlandsson, miljöchef.
  • Kährs miljöarbete drivs av (fr.v.) Helén Johansson, EMAS-redaktör och kommunikationsansvarig, Bruce Uhler, miljöambassadör och Åke Erlandsson, miljöchef.
  • Bruce Uhler visar ytskiktet till golvet Ek Kinda, som ingår i serien ”Småland”, en produkt i den allmänna strävan att göra bättre, säkrare, energieffektivare och vackrare golv.
  • Miljöchefen Åke Erlandsson berättar att Gustaf Kähr kom på tekniken att tillverka lamellgolv, vilken han patenterade 1941. Fabrikslackerade golv kom på 50-talet, på 80-talet blev de lösningsmedelsfria och klicksystemet på trägolv kom 2000.

Långvarigt miljöarbete är ett vinnande koncept för Kährs

Långsiktigt hållbara metoder och produkter har varit ledstjärnan för Kährs sedan miljöarbetet inleddes på allvar 1996. Miljöchefen Åke Erlandsson har varit med hela tiden, sedan 10 år i nära samverkan med ”miljöambassadören” Bruce Uhler, som från början anställdes som säljansvarig i USA, med inriktning mot arkitekter och designers.

- USA är en viktig marknad för Kährs, förklarar han. Vi är det ledande golvföretaget i New York och har ett väldigt bra rykte.

Bruce är gift med en svenska och efter sex år av fin säljutveckling i USA och Canada flyttade de till Nybro, där han nu är globalt ansvarig ”miljöambassadör”.

- Jag jobbar 60 % med marknadsrelaterade frågor och 40 % med certifieringsärenden, säger han.

Det senaste steget i miljömärkningen togs då över 100 golv Svanen-märktes. Med verksamhet i 55 länder är det en lång förteckning av olika standarder som ska mötas. Dels för produktionen, dels för produkterna, men också för t.ex. avverkning och hantering av råvaran.

- Miljöargumenten är faktiskt bland de som är viktigast, för de stora kunderna, typ stora återförsäljare och byggföretag i Sverige, Norge, Storbritannien och andra länder i norra Europa, säger Bruce. Sverige och Norge är helt klart i ledningen, men fransmännen har börjat vakna.

Kährs Group tillhör det fåtal tillverkare av trägolv, som är verksamma på en bred internationell marknad. Och man har tillverkningsenheter i Sverige, Finland, Ryssland, Rumänien och Polen.

- Från början gällde det att ISO-certifiera hela gruppen, förklarar Åke Erlandsson. Vi började med det europeiska miljöledningssystemet EMAS, innan vi gick på miljöledningsstandarden ISO 14001 och sedermera kvalitetsstandarden ISO 9001.

- Då var certifikatet den stora frågan gentemot kunderna. I dag betraktas det som självklart att man är certifierad, och i stället kommer produktcertifieringarna, typ Svanen, i fokus.

EMAS har visat sig vara ett bra redskap, även marknadsmässigt, i och med att den inbegriper krav på offentlig redovisning av de miljöåtgärder, och utfallen av dessa, som företaget vidtagit.

- I och med att vi har hållit på med EMAS så länge, har vi en lång tidsserie att redovisa, när det gäller utfall av t.ex. energianvändning och råvaruspill, förklarar Bruce Uhler. EMAS-rapporten har blivit ett väldigt bra försäljningsverktyg under de senaste 2-2,5 åren.

Rapporten kan göras ”personlig” för företaget och det är lätt att anknyta till den långa historiken och därmed skapa ett slags ”story-telling” som har blivit allt viktigare i kundrelationerna, menar han.

- För oss är det väldigt viktigt, tillägger Åke Erlandsson. Vi är stolta över den långa historiken, och det är inte så mycket extra arbete, eftersom det är samma data som ska samlas in, fast de presenteras på olika sätt i EMAS, och i den lagstadgade miljörapporten.

Kährs bedömer att man under de senaste åren har kunnat reducera råmaterialanvändningen med 25 % (!) vilket naturligtvis haft en oerhört stor ekonomisk betydelse. På energisidan har incitamenten inte tidigare varit lika starka, eftersom man hade sin egen kraftvärmeanläggning fram till 2003, eldad med spill från produktionen.

- Men vi har miljömål också på energisidan, även om de är svårare att hantera, eftersom de påverkas av produktionsvolymer och vinterväder, säger Åke Erlandsson.

Kährs ger emellertid ett gott bidrag i kampen mot den globala uppvärmningen, där ju utsläppen av koldioxid (CO2) har stor betydelse. Koldioxiden lagras i våra trägolv under minst 50 år.

- Vi är dessutom ett CO2-positivt företag, säger Bruce. Vi genererar 145 000 MWh mera energi i form av biobränsle, än vi använder, vilket motsvarar c:a 40 000 ton CO2.

Golven transporteras över hela världen, men när det gäller det viktigaste ytskiktet, eklamell, så kommer den största delen från svenska ekar. Inte gärna från friväxande knotiga hagekar, men de rakstammiga träd som kung Carl XIV Johan lät plantera på Visingsö i början av 1800-talet, för kommande skeppsbyggen, kom väl till pass för 3-4 år sedan. Så om de inte fick bidra till segrar på haven, blev de i alla fall ett vinnande bidrag på land.

FAKTA Kährs Holding AB (publ)

Grundat: 1919 (AB Gustaf Kähr)

Ägare: Triton och Hartwall Capital

Bransch: Golvtillverkare - Trä- och plastgolv

Omsättning: 2,4 miljarder SEK (2013)

Anställda: 1563