• – Oftast gör vi skräddarsydda försäkringslösningar för företagen. I dagsläget har Länsförsäkring Kronoberg en tredjedel av länets företag som kunder, säger Billy Söderqvist, marknadschef företag och lantbruk. Foto: Edgar Weibull

Länsförsäkring Kronoberg skräddarsyr försäkringslösningar åt företagen

När en fabrik brinner står i regel mycket stora värden på spel. Alltihop liknar en ren katastrof, som drabbar i första hand ägarna till företaget. Dessutom kan alla anställda bli lidande vid ett stillestånd, och sist men inte minst kunderna som får försenade eller uteblivna leveranser. Ytterst ute blir det en försäkringsfråga liksom vid andra skador.

Billy Söderqvist har jobbat i mer än fyrtio år med försäkringsfrågor och vet hur denna typ av extrema situationer hanteras. Länsförsäkring Kronoberg har god beredskap för att kunna fatta beslut om vilka åtgärder som snabbt ska vidtas för att begränsa brandens omfattning och konsekvenser.

- I dagsläget har vi en tredjedel av länets företag som kunder. Vi har kontor i Växjö, Ljungby , Älmhult och dessutom ombudskontor i Tingsryd. Jag har jobbat inom försäkringsbranschen i hela mitt yrkesverksamma liv och det har skett stora förändringar från 1970-talet och framåt. Då jobbade vi mest med privatpersoner och jord- och skogsägare. Idag har vi 1/3 av länets företag som kunder. En stor del av vår verksamhet idag handlar också om rent skadeförebyggande åtgärder, då vi gör årliga besiktningar av inbrottsskydd, brandskydd och elbesiktningar, säger Billy Söderqvist, marknadschef inom företag och lantbruk.

Dominerande inom  jord och skog

Länsförsäkring Kronoberg har drygt 80 procent av marknaden, när det gäller försäkringar av jord och skogsfastigheter. Från 1980-talet utökade man verksamheten med livförsäkringsverksamhet och från mitten av 90-talet startade försäkringsbolaget en bank i Kronobergs län, som dessutom har varit snabbväxande.

- Vi har ett heltäckande erbjudande idag. Det betyder att när vi går igenom vilka försäkringar som ett företag behöver för sin verksamhet, byggnader, maskiner och varulager, så ser vi även över företagarens privata försäkringar som en extra förmån, berättar Billy Söderqvist.

På den privata sidan är det mer standardiserade försäkringar som tecknas. Totalt har Länsförsäkringar över 40 procent av länets privatkunder försäkrade.

Naturkatastrofer

Det senaste årtiondet har vi varit med om många stormar och naturkatastrofer. Stormen Gudrun blev en dyr historia för Länsförsäkring Kronoberg, som betalade ut över 900 miljoner i skadeersättning efter stormen som inträffade den 8 januari 2005. Det var inte bara stormskadad skog, utan även skador efter träd som föll på hus och bilar. Efter stormen har dubbelt så många skogsägare tecknat försäkringar mot stormskador som en lärdom efter stormen Gudruns härjningar.

När det gäller företagsförsäkringar sammanfattar Billy Söderqvist att denna typ av försäkringar oftast är skräddarsydda med individuella lösningar för det enskilda företaget.

- Antalet skador som ersätts är flest i antal på den privata sidan. Däremot ör skadornas omfattning överlägset störst bland företagen, och då vad gäller brand och driftsavbrott.