• Lintex har hög designnivå även på sin fabriksfasad. Foto: Lintex

Lintex i Nybro fick Glasrikesmiljon

Lintex Nordic Group AB i Nybro får bidrag med den s.k. Glasrikesmiljonen, enligt beslut i Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kronoberg. Lintex tillverkar inredningsprodukter inom visuell kommunikation och kreativa skärmar som är präglade av design och kvalitet för kontor, konferensrum och liknande lokaler. Företaget får en miljon kronor till investering av en tillbyggnad för att utveckla sin verksamhet.

- Lintex är ett utmärkt exempel på en strukturomvandling i Glasriket där företaget genom att arbeta med utveckling anpassar glasets möjligheter till applikationer för visuell kommunikation säger Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson på Länsstyrelsen i Kronoberg och Regiondirektör Håkan Brynielsson på Regionförbundet i Kalmar län.

Bidraget motiveras med att företaget har flera underleverantörer i Glasriket, vilka kommer att påverkas positivt av Lintex expansionsplaner. Merparten av företagets anställda är bosatta i glasrikeskommunerna och det visar att Glasriket mer och mer blir en sammanhållen arbetsmarknadsregion. Genom att även använda sig av lokala underleverantörer stärks tillväxten i regionen ytterligare.

För att kvalificera sig till att söka Glasrikesmiljonen krävs att företaget har färre än 250 anställda, en omsättning om högst 450 miljoner samt en balansomslutning på högst ca 387 miljoner. Kriterierna för urvalet har beaktat att verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt, kunna ge varaktig sysselsättning, samt att den kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten skall bedrivas.

Bidraget från Glasrikesmiljonen skall vara på minst 1 miljon kronor och stötta högst 25 % av investeringen, vilket medför att investeringen måste vara på minst 4 – 5 miljoner.

Det finns fortfarande flera Glasrikesmiljoner att ansöka om. Nästa beslutsmöte planeras till slutet av mars 2015.

Förutom Lintex har följande företag hittills tilldelats glasrikesmiljonen: Royal Design, Orrefors, Allt i Plåt AB, Åseda, AMB Industri AB, Broakulla, Örsjö Belysning AB, Örsjö, Börjes Logistik & Spedition AB, Nybro och Ädelträ AB, Norrhult.