• Jonas Grahn tar emot priset från näringslivs- och innovationsminister Mikael Damberg.
  • Ägarna Håkan Blad och Jonas Grahn i förgrunden för ett vägvinnande entreprenörskap.
  • Parkchef Peter Szabo, Jonas Grahn, Håkan Blad och ställföreträdande parkchef Eddie Blomgren i samband med prisceremonin.

Little Rock Lake Zipline tilldelas hederspris i entreprenörskap

Utdelningen av Stora Turismpriset bjöd i år på en överraskning. Just den här gången hade man bestämt sig för ett hederspris i entreprenörskap. Det gick till Little Rock Lake Zipline. En stolt Jonas Grahn fick ta emot priset som överlämnades av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Genom denna innovation har både naturupplevelser och äventyrslusta satts i fokus som ett gott exempel på vad initiativrikedom och småländsk klurighet kan innebära.

På kort tid har Håkan Blad och Jonas Grahn utvecklat en anläggning som är ett föredöme inom svensk besöksnäring. Det hade inte varit möjligt utan ett modigt och drivet entreprenörskap. Detta uppmärksammades av juryn. Stora Turismpriset gick till Gotlands Museum medan hederspriset motiverades såhär:

" Att använda sina erfarenheter, upplevelser och sitt entreprenörskap till att göra den typ av satsning som Little Rock Lake Zipline gör, är både en förebild och inspirationskälla för andra entreprenörer, men också en möjlighet för fler att utvecklas genom samarbete".

– I år har vi haft många starka kandidater som bidrar till att göra Sverige till en enastående destination. Vinnaren och hederspristagaren är olika till sin karaktär men båda goda representanter för innovativa och samverkande besöksmål med internationell inriktning, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

– Ett mycket hedervärt omnämnande, enligt pristagarna, som bidragit till att sätta den småländska turismen ytterligare på kartan.

Övriga finalister i årets tävling var: Orbaden SPA & Resort, Welcome Uppsala AB, Arvika Kanotcenter, Brokamåla Gård, Vox Hotel, Upplev Norrköping AB, The Glass Factory, Little Rock Lake Zipline, Nutti Sàmi Siida, Skansen, Blå Huset, Friluftsbyn, Sjöevent i Västerås AB

Regioner i Sverige har möjlighet att nominera kandidater till priset. Destination Småland nominerar den som blivit Årets Turistentreprenör i Kronoberg - Little Rock Lake 2016.

På kort tid har Håkan Blad och Jonas Grahn utvecklat en anläggning som är ett föredöme inom svensk besöksnäring. Det hade inte varit möjligt utan ett modigt och drivet entreprenörskap. Detta uppmärksammades vid utdelningen av Stora Turismpriset, där Little Rock Lake Zipline i Klavreström tilldelades ett hederspris.