• Jan Melkersson visar var industriuppbyggnaden på det nya industriområdet Karlsro har inletts.
  • ”Etableringsplan Ljungby” presenterar ett sätt att möta företag som inte behöver ta mer än fyra veckor från första kontakt, tills spaden kan sättas i jorden.

Ljungby växer i tjänstesektorn

Med CDON:s beslut att lägga sitt nya tredjeparts logistikcenter till Ljungby är nästan halva ytan på 40 hektar på industriområdet Karlsro, väster om E 4:an, inbokad. CDON börjar bygga i denna månad och rekryterar 80 personer i en första omgång. Det är ett värdefullt tillskott av jobb i tjänstesektorn i Kronobergs industrimetropol.

– Ljungby har återhämtat sig starkt efter lågkonjunkturen 2008-2009, berättar näringslivschefen Jan Melkersson. En del som tidigare hade enklare industrijobb är fortfarande arbetslösa, men totalt sett har vi lika många i arbete som 2007.

Ljungby har lägst ungdomsarbetslöshet och, tillsammans med Älmhult, den lägsta totala arbetslösheten i länet. Återhämtningen skedde framförallt under 2010.

- När det går bra för Sverige, går det extra bra för Ljungby, och tvärtom, förklarar Jan Melkersson.

En annan välkommen etablering av nya tjänsteföretag utgör danska Tele Cares lokalisering av ett serviceföretag, som tar hand om trasiga mobiltelefoner från samtliga tillverkare för garanti- och serviceåtgärder. Där arbetar i dag, två år efter etableringen, 140 personer!

En utmaning som Ljungby arbetar målmedvetet med är att höja den genomsnittliga utbildningsnivån, som enligt Jan Melkersson är låg i företagen. Detta sker i nära samverkan med företagen, bland annat via CIL, Centrum för InformationsLogistik (se separat artikel).

- Vi har tagit upp det framgångsrika konceptet Produktionslyftet och sett till att CIL har anställt en projektledare i Malin Eriksson. Hon ska jobba för att företagen ska ta till sig de möjligheter som finns i detta, i form av Lean-tänkande och andra förbättringsmöjligheter.

- Ljungby kommun satsar 9 mkr per år på högskoleutbildningar i kommunen, vilket är mest i Sverige, säger Melkersson! Stockholms stad satsar t.ex. bara 3 mkr och anledningen är att högre utbildning generellt finansieras av staten. Men om vi ska kunna erbjuda ”egna” utbildningar här, så får kommunen bidra, förklarar han. Tack var det har vi 400 studenter på Högskolecentrum i Ljungby.

Kompetensförsörjningen är alltså en viktig prioritering för kommunen, möjligheter att växa i tjänstesektorn en annan och en tredje går under rubriken ”Etableringsplan Ljungby”. I en liten nätt broschyr presenterar kommunen sex steg till en lyckad etablering, där man når från första kontakt till byggstart på fyra veckor!

- Vi vill gärna ha hit fler tillverkande företag, från till exempel Norge, som dras med dubbla lönekostnader jämfört med Sverige, vilket gör att de har allt svårare att konkurrera internationellt. Och i februari ska vi marknadsföra oss på Utrechtmässan i Holland.

På lite längre sikt hoppas Jan Melkersson att den nya Region Kronoberg står fast vid att den nya höghastighetsbanan ska gå i Europakorridoren strax väster om Ljungby och inte längs stambanan.

- Vi har jobbat stenhårt för detta sedan 1992, och hoppas att Kronobergs tidigare beslut står sig i den remissomgång som nu pågår. Om inte, så kan ett annat beslut slå in en skarp kil i det fina regionala samarbete som vi har på olika områden. Vi vill gärna permanenta det regionala arbetet i ”Smålands Business Region”, men där har den nya regionkommunen ännu inte satt av några pengar.