• – Målet är att samla alla som jobbar med lön under en dag, säger Maria Ericsson, VD på Kontek. Foto: Privat

Ljungbyföretaget Kontek står för kunskapen

Stora förändringar i lönebranschen

Under två veckor i november bjöd Kontek med säte i Ljungby in till seminarium på fem orter i Sverige.

– Målet är att samla alla som jobbar med lön, ekonomi och personal och dagen går under namnet Kontek Update. Fokus är att lyfta de ganska omfattande förändringar som branschen löpande omgärdas av och att bjuda på en stor mängd kunskap och inspiration säger Maria Ericsson, VD på Kontek.

Paneldebatt

En av dagens programpunkter var paneldebatt med en kunskapspanel från Kontek, som är expertföretag inom sin bransch.

Denna berör de tre områdena: digitalisering, effektivare lönearbete och sist men inte minst värdefulla tips för en smartare lönehantering.

– Branschen står inför flera stora förändringar. Två exempel är arbetsgivardeklaration på individnivå och införandet av GDPR. Det senare pratar man om i många sammanhang och för många av våra kunder innebär det stora förändringar i arbetet, vilket gör att det känns angeläget för oss att lyfta, utvecklar Maria Ericsson, VD på Kontek.

– Vi kommer också att ta upp förändringar kring lagar och regler, som exempelvis att kontrolluppgifter kommer behöva redovisas löpande framöver.

Motivation och inspiration med Jan Bylund

Förutom nyheter kring lagar och förordningar bjöd Kontek Update också på en motivations- och inspirationsföreläsning med komikern och författaren Jan Bylund. Med humor och allvar kommer han att berätta hur man blir en lycklig pessimist.