• Avgående vd Niklas Lundin har haft fem framgångsrika år på Glamox Luxo i Gårdveda.
  • Montering av LED-belysningar på Glamox Luxo sker i ett avgränsat område, där Alexander Salnikov och Jonathan Lindahl arbetar.

Ljus framtid för Glamox Luxo

Belysningstillverkaren Glamox Luxo i Målilla går framåt på alla håll, genom ökade bra produktutveckling, ökade volymer och en stadigt stigande omsättning. – Branschen är tuff, men vi har ändå klarat oss bra de senaste åren, säger vd Niklas Lundin.
Tillverkningen i Målilla startade redan på 60-talet, för att sedan köpas upp av norska Luxo och sedan 2009 ingå i den större koncernen Glamox, vilket nu har öppnat nya kanaler för inom både produkter och nya säljkanaler.
– Vi har även bytt affärssystem och gjort vår organisation mer klar och tydlig för alla inom företaget. Som vi ser det har förändringarna varit lyckosamma, vilket nu visar sig i vårt resultat, säger Niklas Lundin.
Ett mått på förändringen är att orderingången ökade med 30 procent  under 2012, vilket i slutändan gav en 10-procentig vinstmarginal.
Snabba leveranser
Även för 2013 ser det bra ut, företaget har en bra orderstock och siffrorna pekar på att man skall öka omsättningen även detta år.
– Vi räknar med att öka vår budget med åtta procent, vilken är tvärt emot hur många andra branscher utvecklas just nu. Det gör att vi kan fortsätta investera och möjlighet att arbeta med andra förbättringsprojekt, berättar personalchefen Anita Storsveen.
Styrkan hos Glamox Luxo är att man har en stor produktportfölj med kvalitetsprodukter som är skräddarsydda för konsumenten, samt snabba leveranstider. Allt som tillverkas är kundorderstyrt.
Bit för bit
Niklas Lundin har varit vd sedan 2007 och varit delaktig i hela processen att ändra struktur och arbetssätt på företaget.
– Vi har genomfört frekvensstudier, ändrat vår organisation och höjt tillverkningstakten, vilket i slutändan lett till större effektivitet. Eftersom personal varit delaktiga, förändringarna skett stegvis och alla varit engagerade, har arbetet gått att genomföra utan att påverka trivseln.
Vi har ökat våra volymer, höjt produktiviteten med 30 procent, vilket gett en ökad omsättning med 40 miljoner kronor. Det är klart att vi är nöjda med det förbättringsarbetet, säger Niklas Lundin.
Magnus tar över
Även om produktsortimentet är stort, finns det några belysningar som går extra bra. Exempelvis har det blivit en trend att byta ut downlights mot infällda armaturer. Att skifta lysrör mot LED-lampor är även det något som är positivt för hela branschen.
– Det känns bra att vara en enhet i en stor koncern. Vi har systerföretag i Molde i Norge och i Keila i Estland som kompletterar varandra bra. Glamox Luxo är den tredje största aktören på den svenska belysningsmarknaden.
Nu i april slutar Niklas Lundin sitt arbete i Gårdveda, där Magnus Antonsson tillträder som ny vd i maj. Magnus kommer närmast från ett arbete som produktionschef på OKG i Oskarshamn.