• Caisa Björndahl, affärsutvecklare på LogPoint South Sweden och Åsa Friis, vd för Södra Munksjön Utvecklings AB, arbetar tillsammans för att Jönköping ska växa. Foto: Lena Elf
  • LogPoints läge längs med E4:an söderut gör området extra attraktivt.

LogPoint skapar utrymme för ett växande Jönköping

Det som började med några få lager strax söder om Jönköping har utvecklats till ett av Sveriges snabbast växande logistikområden.

– Torsvik, Stigamo och Momarken är nyckeln till att Jönköping kan växa, säger Åsa Friis, vd för Södra Munksjön Utvecklings AB.

Logistikområdet LogPoint South Sweden omfattar cirka 480 hektar mark och består idag av områdena Torsvik, Momarken och Stigamo.

Med knappt tio minuter in till centrala Jönköping och sin omedelbara närhet till E4:an har efterfrågan på mark i här ökat explosionsartat.

114 företag

Logpoint South Sweden sträcker sig från Torsvik i norr till Stigamo i söder. Här finns idag runt 114 verksamma företag inom logistik, e-handel och lager.

Jättar som IKEA, Elgiganten och PostNord förlade tidigt sina verksamheter på Torsvik och nu växer området söderut.

– Babyshop och Daniel Gustafsson International Transports var bland de första etableringarna på Stigamo, berättar Caisa Björndal, affärsutvecklare på LogPoint South Sweden. På gång är ett nytt lager för Konradssons kakel och Bildelskedjan Ad Sverige.

Stor samverkan

Det var redan 2009 som den första satsningen på den södra delen av området gjordes, det vill säga Stigamo. Då bildades Log Point AB av Vaggeryds och Jönköpings kommuner.

2014 upplöstes samarbetet mellan kommunerna som dock fortfarande är aktivt när det gäller marknadsföring.

– Vi har stor samverkan mellan kommunerna när det gäller Logpoint, säger Caisa Björndal. Attraktiviteten är stor när det gäller etablering här och de anställda på företagen kommer både från Vaggeryd och Jönköping.

Från småstad till storstad

Sedan 2015 drivs utvecklingen av LogPoint i regi av Södra Munksjön Utvecklings AB (Smuab).

Området är en viktig kugge i det maskineri som ska hjälp regionen att växa. På bara några decennier har Jönköping gått från småstad till liten storstad och utmaningarna är många.

– Att flytta ut industrierna är en nödvändighet för att man ska kunna både bo och jobba i Jönköping, säger Åsa Friis. Staden kommer att ha uppemot 150.000 invånare till 2030 och då är en omflyttning nödvändig.

– Man har olika perspektiv i sin verksamhet. I stan finns de som behöver vara närmre konsumenten, men för lager och logistik är det viktigare att ligga närmre pulsådern genom Sverige, nämligen E4:an.

Torsvik Centrum

För snart sju år sedan bildades företagarföreningen Logpoint Business Network (LBN). LBN är en intresseorganisation för företag inom logistikområdet Logpoint South Sweden som arbetar för att utveckla området och öka samverkan mellan företagen. Den hittills största milstolpen för företagarföreningen är Torsvik Centrum, som invigdes i september 2016.

Här finns bland annat gym, företagshälsovård och restaurang.

– En del tycker att Torsvik och Stigamo ligger för långt bort, men i ett större perspektiv ligger det mycket centralt och nära Jönköping, säger Caisa Björndal.

Lång process

När nu Torsvik är färdigetablerat och även Stigamo börjar breda ut sig söderut, tittar Smuab på nya utvecklingsområden.

Granarp och Moliden är ännu på planeringsstadiet. Det är en lång process från detaljplan till etablering.

– Det tar sin tid, men är en nödvändig utveckling för att vi ska kunna samla ihop Jönköping till en fungerande region både för näringsliv och invånare, säger Åsa Friis.