Lokalt mejeri gör numera även lokal el

Emåmejeriet i Hultsfred har under hösten bytt ut sin gamla fossila uppvärmning mot ett nytt förnybart system som ger både el och värme. Den nygamla tekniken ersätter den gamla oljepannan. Med den nya investeringen blir både värmen och delar av elen producerad från förnybara och lokala bränslen.

För några år sedan stod Emåmejeriet i valet att byta sin gamla oljepanna. Bland de möjliga alternativen var pellets panna, biogaspanna eller en förgasare med flis som bränsle. Att det skulle bli ett hållbart alternativ var en självklarhet, både med tanke på miljön och att skattelättnaderna på olja skulle minska. För de teknikintresserade ägarna föll valet på en förgasare med flis som bränsle.

Det var framförallt på grund av att maskinen klarar att leverera de höga temperaturer som behövs i produktionen som man valde just förgasaren.

Genom den nya investeringen producerar nu mejeriet inte bara den största delen av sin värme från förnybara bränsle utan även en del av sin egen el.

En gammal teknik i ny tappning

Att producera gengas från skogsbränsle har man kunnat sedan 1800-talet, men det är inte förrän de senaste åren tekniken har fått spridning även i liten skala. Det är framförallt i Tyskland som tekniken har fått ett genombrott. Emåmejeriet är först ut i Sverige att installera en förgasare i mikroskala för egen värme- och elproduktion.

En del i ett demonstrationsprojekt

Investeringen på Emåmejeriet är en del i ett demonstrationsprojekt i samarbete av Energikontor Sydost. I projektet deltar även Ronneby Miljö och Teknik AB, som kommer att demonstrera en annan teknik för småskalig kraftvärme mer lämpad för fjärrvärme eller hetvattenpannor i industrin, en så kallad våtturbin.

Genom att komma på studiebesök kan intresserade få se hur förgasaren fungerar och prata med personalen om vilka erfarenheterna är. Studiebesök kan bokas via www.energikontorsydost.se/smaskaligkraftvarme