Många drabbade av bluffakturor

Bluffakturor är ett växande problem för svenska företag. Sex av tio småföretagare har någon gång fått en falsk faktura visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.
Fakturabedrägerier är ett samhällsproblem som vuxit kraftigt de senaste åren. Antalet polisanmälningar kopplade till bluffakturor ökade med 530 procent från 2007 till 2012, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.
Förra året anmäldes cirka 16 000 brott kopplade till bluffakturor. Men alla fall anmäls inte och mörkertalet är stort.  
– Vi märker att småföretagarna blir väldigt frustrerade av bluffakturor. En del har drabbats själva, men många läser också om det och hör av sig till oss med sin oro, säger Ing-Marie Gustavsson på Trygg-Hansa.
Rättsskydd
Frågan är mycket aktuell i dessa dagar, då frågan och förslag till regeländringar nyligen debatterades i Riksdagen. Samtliga riksdagspartier är engagerade i frågan och de senaste åren har fler än 25 motioner kring ämnet lagts.
De flesta småföretagare är försäkrade på något sätt. Om en falsk faktura är på över ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr) kan man använda rättsskyddet i sin företagsförsäkring för att tillbakavisa krav som man anser är oriktiga.
Under basbeloppsnivå räknas beloppet som ett förenklat tvistemål, som har särskilda juridiska regler.
Sex av tio
Trygg-Hansas undersökning kring småföretagare och bluffakturor visar att:
• 26 procent av småföretagarna fått en bluffaktura en eller ett par gånger.
• 23 procent av småföretagarna har fått mellan tre och tio stycken bluffakturor, och 11 procent har fått fler än tio stycken.
• Ett fåtal, två procent vet inte om de fått en bluffaktura.
• 38 procent svarar att de aldrig har fått någon bluffaktura.
Trygg-Hansa genomförde under mars i år undersökning kring bluffakturor, där totalt 895 personer med eget företag medverkade.