• Christoffer Lewinowitz, regionchef Företagarna Kronoberg och Kalmar:
  • - Genom att skapa nya mötesplatser för näringslivet, exempelvis WTC kan vi vara med och påverka, säger Jenny Rungegård, marknadsområdeschef på Norrporten.

Många företagare har problem att hitta ny ägare till sitt livsverk

Mer än var femte småföretagare, vilket innebär max 49 anställda, räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren. Detta framkommer av en rapport som Företagarna nyligen gjort bland medlemmarna.

Detta betyder att drygt 60000 småföretag med anställda, eller nära 200 000 företag om även soloföretagarna räknas med, kommer att byta ägare de närmaste åren.- Det är viktigt att uppmärksamma detta i tid, eftersom vi vet att många småföretagare är dåliga på att planera. Svårigheterna uppstår när dessa företagare ska hitta nya ägare och det är här vi kan hjälpa till med rådgivning, säger regionchef Christoffer Lewinowitz på Företagarna i Kronoberg och Kalmar.De aktuella fväerågorna om ägarskifte togs upp på en inspirationsdag för ägarskifte på Smålands museum i mitten av februari med Almi, Företagarna och Styrelseakademin Sydost som arrangörer.Enligt den undersökning som Christoffer Lewinowitx presenterade tror 32 procent av företagarna att det mest sannolika utfallet är att deras företag läggs ned:- Möjligheterna att genomföra lyckade ägar- och generationsskiften är därför en avgörande fråga för många svenska företags framgång, sägs det i rapporten.

Svårt hitta ny ägare

Av rapporten framkommer det även att det av många anledningar kan vara svårt att hitta en ny ägare till företaget. En anledning kan vara att företagaren kan uppleva det som känslomässigt svårt att lämna över sitt livsverk. Men det kan också finnas svårigheter att hitta någon som vill och i praktiken kan ta över företaget, enligt rapporten.

Olika erfarenheter

Tre företagare med erfarenhet av ägarskifte deltog på scenen denna eftermiddag.Det var Peter Åkesson, som tagit över Persson och Thorin, väletablerat företag inom bokföring, Monika Sundell, personalchef på Gehab, och Jenny Rungegård, marknadsområdeschef för Kronoberg på Norrporten.-Att ta över ett företag kan ibland vara den enklaste vägen om man har dokumenterade kundrelationer att ta vara på från den tidigare ägaren, säger Peter ÅkessonMonika Sundell redogjorde för sina erfarenheter att ta över ett familjeföretag.- Ibland kan det vara bra att söka sig till andra arbetsplatser utanför företaget och sedan komma tillbaka, säger Monika..Jenny Rungegård från Norrporten, som tidigare var chef för Växjö Citysamverkan, vill verka som inspiratör för att få fler företagare att flytta till Växjö och ta över eller etablera nytt företag i den planerade kontors- och hotellfastigheten i Företagsstaden I11.- Detta är grunden i företagandet i Växjö och Kronoberg. Genom att vi tog över WTC från Skanska vill vi nu skapa en mötesplats för näringslivet, där vi kan vara med och påverka. Även det planerade 25-våningshuset i Företagsstaden på gamla I11- området är en satsning för att locka hit fler företagare och skapa tillväxt, säger Jenny Rungegård.