• Désirée Källqvist och Börje Cronvall på Nuvab ser positivt på näringslivets framtid.

Många nöjda Vetlandaföretagare

Vetlanda kommun tog ett rejält kliv uppåt på Svenskt Näringslivs företagsbarometer, något som verksamhetsledaren Börje Cronvall på Nuvab tolkar som ett positivt besked i rätt riktning.
– Vi kan ändå inte stirra oss blinda på de här siffrorna. 90 platser upp är förstås bra, tycker Börje.
Att Nuvab gjort bra nytta under sina 25 år är ändå klart, där Börje varit med nästan hela tiden.
– Jag arbetade först som näringslivssekrerare på Vetlanda, var borta några år men återkom 2002. Namnet Nuvab antogs år 2000.

Något att fira

Näringslivsbolagets 25 år skall uppmärksammas på flera sätt. Dels genom en torgdag i augusti då ett antal av de 300 medlemsföretagen kommer att synas på stan, ett nytt sätt att presentera det lokala näringslivet.
I oktober kommer läkaren och författaren Stefan Einhorn till Vetlanda för en föreläsning, då även Nuvabs arbete under detta kvartsekel kommer att uppmärksammas. Nuvabs näringslivsarbete sträcker ut sig på flera plan, där behovsstyrd kompetensutveckling är en hörnsten, liksom nätverksbyggande. Samarbetet med skolvärlden är ett annat konkret exempel.
– Vi arbetar långsiktigt med den biten. Ett sätt är att samverkansdagar tillsammans med skolorna, där olika näringsidkare medverkar. Skolorna är en bra plats för att visa upp förebilder och berätta om karriärmöjligheterna inom det lokala näringslivet.

Gröna näringar

Kvinnligt företagande har de senaste åren lyfts fram i olika projekt. Nyligen beviljade Tillväxtverket nya pengar, drygt 300 000 kronor till projektet Business by women.
– Vi vänder oss där till kvinnor inom de gröna näringarna och som driver eller vill starta företag på landsbygden. Projektet vänder sig också till företag inom handel, tjänste- eller service sektorn, berättar projektledaren Désirée Källqvist.
Erfarenheterna med att skapa nätverk mellan kvinnliga företagare har tidigare gett god effekt, där man genom enkla medel kunnat synliggöra kvinnliga företagsledare och entreprenörer.
– Genom nätverken skapas nya kontakter, där bollas idéerna runt och våra möten bidrar även det till att stärka våra projektdeltagare, menar Désirée.
Det finns flera faktorer som pekar mot "ljusare tider" och ett starkare näringsliv inom Vetlanda kommun.