• Ewa Ståhle (t.v.) och Malin Olsson med det synliga beviset på att Videum Science Park mångfaldscertifierats.

Mångfaldscertifiering gav bättre arbetsmiljö och trivsel

Certifiering av kvalitets- och miljöarbetet har länge varit kända företeelser i företagsvärlden och bygger på ISO-normer. Nu har Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö inlett ett arbete med att ”mångfaldscertifiera” olika verksamheter.
- Vi startade som ett EU-projekt med stöd av Europeiska socialfonden, berättar projektledaren Malin Olsson, men nu står vi på egna ben, fast utan krav på att gå med vinst.
Mångfaldscertifieringen har tillkommit som ett medel för företag att inta en öppnare attityd i bl.a. sitt rekryteringsarbete. Malin Olsson menar att detta kan vara ett sätt att påverka arbetsgivarna att göra mera, för att underlätta för arbetssökande att ta sig in på arbetsmarknaden.
- Det har ju visat sig att olika åtgärder från Arbetsförmedlingen inte har gett önskad effekt, och därför ville man försöka ta ett nytt grepp från andra hållet, förklarar Malin Olsson. På köpet har man fått ökad trivsel och bättre arbetsmiljö i företagen.
Hittills har ID utfärdat nio certifikat, under namnet EVOLVE Mångfaldscertifiering. Senast var det Videum Science Park med 22 anställda som klarade kraven. Ewa Ståhle har varit ansvarig där:
- Alla har svarat på den inledande enkäten och utifrån den har ID gått igenom och hjälpt oss med förbättring av bland annat vårt policyarbete, våra rutiner och våra planer, säger hon. Vi kommer till och med att ändra vår logotyp!
Efter en inledande kartläggning, som innefattar en personalenkät och genomgång av relevanta dokument och statistik, sammanställs en rapport med fokus på fem bedömningsområden:
Policy och planer
Rutiner
Rekrytering
Arbetsmiljö och trivsel
Varumärke och organisationsutveckling
Utifrån rapporten kan företaget arbeta vidare, vid behov med externt stöd i form av utbildning eller utveckling av arbetsmetoder och rutiner. För Videum Science Park tog processen fram till certifiering ungefär ett år.
Bevakningsföretaget Loomis och Elite Hotell Konserthuset i Växjö är hittills de enda på den privata sidan som nappat, men ett arbete har inletts också på Volvo CE i Braås.