• Provning av en balk i glas och trä på Linnéuniversitetet. Smart Housing söker just efter nya lösningar som kombinerar glas och trä. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Från fönster till en bärande genomskinlig vägg. Möjligheterna för trähusbygge är stora. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Mångmiljonprojekt för småländsk hustillverkning

Vill ha radikal förnyelse

Med 50-miljonerssatsningen Smart Housing Småland hoppas företrädare för myndigheter, branschorganisationer, högskolor och trähus- och fönstertillverkare gjuta liv i branschen och skapa tillväxt inte bara för bostadstillverkningen utan för hela Småland.
Småhusbranschen är i djup kris. Sedan 2007 har byggandet fallit från över 3000 första kvartalet varje år till endast 1 200 i år. En i längden ohållbar situation för hustillverkarna som till stor del finns på Småländska Höglandet och där utgör en ryggrad för hela industrin.
När det gäller den svenska träindustrin ligger 75 procent i Småland och 37 procent av Sveriges planglasindustri.
– I Småland finns alla grundförutsättningar men behovet av innovation och förnyelse inom det här området är stort, menar Södra skogsägarnas styrelseordförande Christer Segersteen, ordförande i den styrgrupp som håller i trådarna för Smart Housing småland
Flera hustillverkare har tvingats kasta in handduken. Nu senast under våren Smålandshus i Vetlanda som fått allt färre ordrar på grund av lågkonjunkturen och förutsättningarna för husbyggande i landet.
Nu hoppas myndigheter och företag i Småland och inte minst i trähustunga Jönköpings län och på Höglandet på klartecken från statliga verket för innovationssystem Vinnova om miljonbidrag till projektet Smart Housing. Om pengarna beviljas skulle det innebära ett tio år långt forsknings- och utvecklingsarbete inom trä och glas tillsammans med industrin och universiteten i Småland.
I pengar skulle det innebära mellan fyra och tio miljoner kronor om året.
Tanken är att projektet ska möjliggöra "en radikal förnyelse av husindustrin och fönsterindustrin" samt skapa tillväxt i Småland.
Lokalt i Småland har man lyckat skrapa ihop 28 miljoner kronor. Projektet kräver totalt 50 miljoner och de resterande 22 miljonerna ska Vinnova besluta om.
– Det är en väldigt spännande period, tycker Marianne Grauers från Glasforskningsinstitutet som sitter i ledningen för Smart Housing, om väntan på Vinnovas besked.
För företrädarna för det nya projektet (som inkluderar alla den småländska landshövdingarna) står det klar att den svenska bostadsproduktionen är "nära fryspunkten" och att det särskilt drabbat trähusföretagen i Småland, företag som är känsliga för konjunktursvängningar.
Bakom projektet står bland annat länsstyrelserna och regionförbunden liksom åtta trähusföretag, fem byggbolag, ett dussin fönstertillverkare liksom branschorganisationer och högskolorna i Småland.
Hos trähustillverkaren Myresjöhus ser man inte Smart Housing som något som ensamt ska kunna rädda branschen men däremot hjälpa till för att få olika grenar av husbyggarbranschen att komma närmare varandra och komma på nya lösningar.
– Vi hoppas att det kommer fram tekniska lösningar, säger Per Stenfeldt, administrativ chef på Myresjöhus.
Grundtanken i Smart Housing-projektet är att kombinera trä och glastillverkare (hus och fönster).
– Man får se det som en långsiktig strategisk fråga, en lösning på ett motsatsförhållande där kunden villa ha öppet och ljust och där hustillverkarna och glastillverkarna ska bygga så energieffektivt som möjligt, förklarar Per Stenfeldt.