• Marcus Alsér.

Marcus engagerar sig i Företagarna

Som förtroendevald i Företagarna blir du en ledare som tillsammans med tusentals andra i Företagarna bidrar till att skapa bättre villkor och förutsättningar för att kunna äga, starta och driva företag. Samtidigt får du en bra merit för din fortsatta karriär. Du lär dig mycket om samhällsfrågor, opinionsfrågor, organisationer, kommunikation, samarbete, ledarskap med mera. Dessutom får du möjlighet att knyta kontakter med andra aktiva företagare i hela landet.

Företagarna finns över hela landet med 18 regionkontor och ca 260 lokalföreningar. Varje lokalförening har en styrelse, som driver det lokala arbetet i sin kommun. Regionkontoret fungerar som ett servicekontor för föreningen och de förtroendevalda. Årligen genomförs kurser i

Företagarna för att de förtroendevalda ska få rätt verktyg för att göra ett bra arbete som förtroendevald och kompetensutveckling som man som företagare kan ha nytta av i sitt företagande.

Marcus Alsér engagerar sig i Företagarna. Han arbetar på såväl den lokala, regionala som den centrala nivån i organisationen. Marcus är ordförande i den lokala föreningen i Vimmerby, ordförande i det regionala servicebolaget Företagarna Kalmar län och valberedningsledamot i Riksstyrelsen. Till vardags driver Marcus företaget Mindbite i Vimmerby och Oskarshamn. Vi ställde några frågor till Marcus:

Varför är du förtroendevald i Företagarna?

Det korta svaret är att ju mer man engagerar sig, ju mer får man tillbaka. Det är otroligt utvecklande att arbeta med andra företagare från andra branscher och att ha möjlighet att påverka näringslivsklimatet, oavsett om det är på lokal, regional eller nationell nivå. Som företagare är man ofta ensam. Ett engagemang i Företagarna innebär att man får träffa likasinnade ”kollegor” som man kan bolla idéer och funderingar med. Det blir ett väldigt bra nätverk som man kan använda i andra sammanhang i sin företagarvardag. I egenskap av ordförande både i Vimmerby och Kalmar län så anser jag att det är min uppgift att skapa ett bra klimat på styrelsemöten och att varje möte ska ge något tillbaka till ledamöterna. Förhoppningsvis lär man sig alltid något nytt som också går att tillämpa i det egna företaget.”

Hur gör man om man vill engagera sig i Företagarna?

Enklast är att ta kontakt med regionkontoret i Kalmar och Kronoberg eller kontakta din närmaste förening direkt. Kontaktuppgifter finns på

www.foretagarna.se/kalmar-lan respektive www.foretagarna.se/kronoberg