• Bengt Germundsson har sin förståelse för företagandets behov grundlagd i en egen tandläkarpraktik med 15 anställda, där han dock numera inte arbetar kliniskt, men väl med ekonomi och administration, vid sidan av sitt kommunalrådsuppdrag.
  • Kommunens devis är inte längre bara en from förhoppning, utan något som många kommuninvånare i dag upplever som verklighet.
  • Det fanns en tid då ”riksettan” gick rakt genom samhället, precis som danska och svenska arméer gjorde förr i tiden och i dag strävar Markaryd efter att återta sin nyckelposition i kommunikationsnätverket.

Markaryds företagsklimat rankas i topp, år efter år

När företagarna får säga sin mening om företagsklimatet i kommunen, så är Markaryd bäst i Sverige. Både när det gäller kommunens service till företagen, politikernas attityder till företagande och i sitt sammanfattande omdöme. Men när rankingen också tar hänsyn till en del statistiska variabler, stannar Markaryd på plats 28 i Svenskt näringslivs ranking. Det är vackert så. Positionen ligger stadigt i toppskiktet sedan ett tiotal år.

Vi har svårt att få toppbetyg när det gäller t.ex. hur mycket av kommunal verksamhet som vi lägger ut på entreprenader, eftersom det ofta saknas privata utförare på vissa områden. Likaså dras betyget ner av bristfälliga kommunikationer, både på marken och i "nätet", men här kommer vi snart att bli bättre, förklarar kommunalrådet Bengt Germundsson (Kd).

Men faktum kvarstår. Kommunen visar en remarkabel, positiv utveckling sedan 2003, då Bengt Germundsson nyss tillträtt som kommunalråd. Hans parti har gått från 5 % i valet 1994 till 45 % 2014.

- När jag tillträdde satte vi oss ned, näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind och jag, och bestämde oss för att vi måste ändra på vårt sätt att hantera företagarfrågorna, berättar Germundsson. Vi låg då på plats 200 i rankingen.

- Vi bjöd in till ett uppstartsmöte. Det kom ett 60-tal företagare. Vi lyssnade på deras synpunkter, tog till oss och började leverera det de önskade och informerade om vad vi gjort. Det lade grunden till det goda samarbete som sedan utvecklats. "Vi" och "dom" blev "vi tillsammans". Det som satte ordentlig fart på arbetet var "Expo Markaryd" något år senare.

Det gemensamma näringslivsbolaget "Tillväxt Markaryd" blev den samlande parten i det fortsatta arbetet, i samverkan med näringslivsorganisationerna. Internt i kommunen lade man mycket arbete på att utveckla positiva attityder till näringslivet i alla delar av organisationen.

- Det är viktigt, att på olika sätt ge signaler om att vi är en serviceorganisation. Vi är inte till för vår egen skull, utan vi har våra arbetsuppgifter på uppdrag av någon annan, säger Bengt Germundsson.

Nu riktas arbetet mera utåt, för att öka kommunens attraktivitet. Centrummiljön ska lyftas, infarterna ska fräschas upp, potentiella inflyttare bland de 1 700 inpendlarna ska lockas till bosättning med goda argument, via ett nyhetsbrev med jämna mellanrum.

- Vi jobbar på att förlänga Pågatågen från Hässleholm till sträckan Markaryd-Halmstad. Det skulle korta restiden med tåg med 1,5 - 2 timmar till Göteborg. Vi har stöd av Kronoberg, Blekinge och Skåne, men Halland tänker tyvärr inte så mycket på resor "på tvären".

Kommunen står officiellt bakom den västra sträckningen av en ny höghastighetsbana, men sett strikt ur eget perspektiv, kvittar det vilken dragning som väljs, menar Germundsson:

- För vår del lär en station i Hässleholm bli angöringspunkt i vilket fall som helst och då är det mest intressanta ett dubbelspår dit på sikt.

Det är en dröm, som kanske kan bli verklighet om 20 år, eller så. Men egentligen tänker inte Bengt Germundsson i personliga drömmar.

- Reflekterar jag bakåt över den utveckling vi har haft, så inser jag ju att verkligheten har överträffat förväntningarna. Både när det gäller den positiva utvecklingen i näringslivets attityder och i vår självbild av Markaryd.

- Förändringen av inställningen att "det bästa med Markaryd är att det är nära till allting" till att "här är det bra att leva, arbeta och verka" är nog det jag är mest stolt över.