• I huvudentrén på VIDA Arena, Växjös hockeytempel, kan VIDA:s huvudägare och koncernchef Santhe Dahl, och alla andra besökare, beskåda en väggmålning, som illustrerar koncernens olika verksamhetsgrenar. Målningen är utformad av Wallride Projektbyrå
  • Santhe Dahl.
  • Santhe Dahl har möjlighet att förena affärer med att titta på Växjö Lakers hemmamatcher från företagets egen loge i VIDA Arena.

Marknadsinriktning och tävlingslust driver VIDA framåt

På drygt 30 år har Santhe Dahl, och hans tidigare och nuvarande kompanjoner, drivit upp VIDA från två sågverk i Vislanda och Alvesta, och en omsättning på drygt 50 mkr, till en koncern som säljer för 4 miljarder kronor per år till fem kontinenter. Varför har man lyckats med det, när många andra sågverk stått och stampat eller försvunnit?

- Christer Johansson och jag har varit marknadsorienterade, säger Santhe Dahl. Men det är många faktorer som samverkat.

Christer Johansson ”föddes på brädhögen” på sågen i Vislanda, som hans far tidigare ägt, och var kvar som delägare och styrelseordförande i koncernen fram till 2010.

- Marknaden har varit lokomotivet, men vi har också jobbat oerhört hårt och lyckats få med oss vår engagerade och duktiga personal till den goda VIDA-anda som vi har i företaget, förklarar Santhe Dahl. Och så har vi haft rätt timing i många affärer.

- Vi hade några tuffa år i början av 90-talet, berättar han. Köpte Urshultssågen 89, investerade i ny såg i Vislanda 90-91 och köpte Bruza Timber 92, mitt under den dåvarande recessionen. Kronan flöt och blev rätt billig, vilket underlättade export, men vi hade också lån i D-mark som var dyra att lösa upp.

250 lastbilslass om dagen

Expansionen ledde emellertid till en kraftig produktionsökning och fortsatta förvärv har sedan inneburit att koncernen i dag bearbetar 3 miljoner kubikmeter råvara om året, 250 lastbilslass om dagen. Upptagningsområdet fick utökas kraftigt efter stormen Gudrun och omfattar nu hela Götaland.

En del i försäljningsframgången kan förklaras av egna försäljningsbolag och lagerhållning i flera länder - Holland, Danmark, Storbritannien, USA, Japan och Australien.

- Vi kommer närmare kunden och slipper mellanhänder. Egna försäljningskontor är inte så vanliga hos andra företag i vår bransch.

Varannan takstol i England

Försäljningen av konstruktionsvirke är den tunga delen i företaget. Ett eget tåg fraktar virke för utlastning via hamnarna i Karlshamn och Varberg till marknader ”overseas”. I England mellanlagras produkter för bland annat takstolstillverkning, som skyddsimpregneras i en egen anläggning där. Varannan takstol i England kommer från VIDA i Borgstena!

I koncernen ingår sju sågverk, men också VIDA Packaging med anläggningar som tillverkar träemballage, såsom pallar, pallkragar och trätrummor, VIDA Energi som tillverkar pellets och stallströ samt Villa VIDA som tillverkar ett 40-tal villor och mindre flerbostadshus per år.

Under den senaste finanskrisen var VIDA också ägare till Lessebo Bruk, under namnet VIDA Paper, men där drog man sig ur efter en förlust på 150-200 mkr. Santhe Dahl konstaterar att förbrukningen av papper gick ner väldigt mycket, och bidrog till detta.

Företagande är en tävling

- Vi har alltid varit rätt förändringsbenägna och nyfikna. Att driva företag är en tävling. Man vill vara bättre än andra, förklarar han. Men man måste jobba hårt och fokusera på sin egen lycka, inte på andras olycka!

Han ser inget slut, eller egentliga hinder, för koncernens fortsatta tillväxt. Den är en sporre för personalen, menar han. De tycker att det är roligt när vi växer. Och varje dag upptäcker vi möjligheter till förbättringar och effektiviseringar.

- Man ska vara lagom orolig för framtiden, så att man står på tå, tycker Santhe. Vi ser hellre möjligheter än hinder. Ibland har vi nog tänkt bort svårigheterna i förvärven, men det har bara inneburit att man fått arbeta hårdare för att få ihop det.

FAKTA VIDA-koncernen

Grundad: 1983 i nuvarande regi (Ångsågen i Vislanda 1954)

Ägare: Santhe Dahl (2/3) samt fyra chefer i bolaget

Bransch: Virkesproduktion och förädling

Anställda: 900

Omsättning: 4 miljarder