• Mässbild från Elmia Subcontractor. Foto: Duo Fotografi

Mässa för underleverantörer lockar 15 000

Varje år samlas runt runt 1200 utställare från 30 olika länder och cirka 15 000 besökare på underleverantörsmässan Elmia Subcontractor. Den 10-13 november är det dags för årets upplaga av mässan, som även firar 40 år i år.

– Mässan är så framgångsrik och uppskattad av deltagarna tack vare att den levererar affärsnytta. Cirka 18 miljarder kronor per år uppskattar utställarna själva affärsvärdet av mässan till, säger Karla Eklund, ansvarig för mässan.

– Utöver affärsnyttan har mässan kommit att utvecklats till det industriella navet i Sverige, platsen där hela tillverkningsindustrin möts till samtal och erfarenhetsutbyte. Något som för hela industrin framåt.

Nyheter och innovationer

Idag är mässan den näst största renodlade underleverantörsmässan i världen och det internationella intresset ökar för varje år.

– Det ser jag som ett bevis på att Elmia Subcontractor blir allt mer känd ute i världen. Ryktet att detta är en mässa som genererar affärer, sprider sig, säger Karla Eklund.

På mässan anordnas en speciell arena som riktar sig särskilt till produktutvecklare, konstruktörer och designer. Där visas bland annat innovativa produkter och tekniker i utställningar, workshops och föreläsningar. På mässan presenteras även nyheter med trender såväl från Sverige som internationellt.

– Det är viktigt för oss att alltid ha ett finger i luften och visa för underleverantörerna vad som är på gång, i Sverige såväl som i resten av världen. Därför sätter vi även i år extra fokus på additiv tillverkning, ett ämne som är mer aktuellt än någonsin. Ledande auktoriteter inom området kommer att ge sin syn på 3D-printteknikens framtid, möjligheter och begränsningar, samt hur man som underleverantör kan hantera de snabba förändringarna, säger Karla Eklund.