• Michal Ulatowski, sektionschef, Maria Karlsson, sektionschef och Conny Karlsson Örnros företagsrådgivare. Foto: Jenn Hultberg

Matchmaking på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen satsar på bättre samverkan mellan företag/näringsliv och arbetssökande och inför särskilda företagsrådgivare. Målet är att få till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Sedan januari råder en ny organisation på arbetsförmedlingen i de sex norra kommunerna i Kalmar län. Man har anställt tre så kallade företagsrådgivare, en ny roll inom arbetsförmedlingen. De ska fungera som "experter" i arbetet mot näringslivet och som ett stöd för övriga arbetsförmedlare.

– Vi ska jobba mer strategiskt och långsiktigt mot näringslivet. Vi jobbar så klart mot arbetsgivarna redan nu, men företagsrådgivarnas roll är att fungera som en motor i näringslivsarbetet, säger Conny Karlsson Örnros, företagsrådgivare vid arbetsförmedlingen i Vimmerby och Hultsfred.

Den nya tjänsten är en nationell satsning med totalt 200 företagsrådgivare runt om i landet. Tanken är att rådgivarna ska vara ett stöd till det lokala näringslivet och även bistå sina arbetsförmedlarkollegor i det praktiska arbetet och bidra till att öka deras kunskaper om olika branscher. Syftet är att underlätta för arbetsgivare att hitta rätt kompetens och få till en bättre matchning på arbetsmarknaden.

– Man har sett behovet av en sådan här yrkesgrupp så det här är ett direkt svar på arbetsgivarnas egna önskemål, säger Maria Karlsson, sektionschef på arbetsförmedlingen Hultsfred/Vimmerby.

I dag är det brist på kompetens inom inte bara högutbildade yrken eller inom vård- och omsorg, utan även inom industri- och hantverksyrken. Målet med den nya tjänsten är att få till långsiktiga och varaktiga relationer till företagen. Företagsrådgivarnas roll är även att bidra i arbetet med att ställa om de arbetssökande, exempelvis genom utbildning, för att matcha den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Kompetensförsörjning är en besvärlig utmaning och många upplever att det är svårt att hitta rätt person till rätt plats. Det kommer att krävas tätare samarbete mellan inblandade aktörer såsom arbetsförmedling, arbetsgivare, utbildningsanordnare och kommuner för att lösa framtidens kompetensförsörjningsbehov, säger Conny Karlsson Örnros.