Mellan 30-50 nya jobb i länet

Nyligen stod det klart att Nilsbuss i Vimmerby hade vunnit 13 av anbuden i KLT:s (Kalmar Länstrafik) upphandlingav trafik i Kalmar län, som totalt omfattar uppdrag för över fyra miljarder. Fransson räknar med att det kommer att innebära nyanställningar om mellan 3-50 personer i Kalmar län.

– Det är en betydlig utökning för oss. jag fick beskedet för 30 minuter sedan och har inte hunnit sätta mig in i exakt vad det innebär, men jag har informerat personalen att vi får betydligt fler uppdrag för KLT de kommande åren än vad vi hittills haft, säger VD Anders Fransson i en kommentar till Vimmerby Tidning.