• Vi tar lek på allvar är Mickis motto och VD Jonas Aronsson arbetar målmedvetet med skarpa tillväxtplaner och tankar på nya förvärv.

Micki Leksakers köp av Magtoys ledde till snabb sammansmältning

Redan ett knappt halvår efter köpet av Magtoys i Södertälje har leksaksföretaget Micki AB integrerat det uppköpta bolaget i sin egen verksamhet i Gemla. Men det har inte gått utan vidare. Köpet föregicks av ett målmedvetet förarbete och genomförandet skedde med hjälp av en inhyrd konsult och en väl utarbetad plan.

- Vi började utvärdera olika tillväxtmöjligheter ganska brett, med utgångspunkt i vår egen identitet, berättar VD Jonas Aronsson. Ledstjärnan var vad vi själva är, vad vi gör och vad vi förädlar. Vi identifierade 3-4 liknande företag, som var något mindre än vi, som vi sedan började närma oss.

Jonas utvecklade kontakterna med de andra företagen och när det sedan blev klart att ett av dem skulle säljas, var det naturligt att gå vidare i den processen ganska omgående. Men för att inte belasta sig själv alltför hårt, anlitade Jonas, med styrelsens goda minne, en affärskonsult med ett tidigare förflutet i branschen för genomförandet.

- Jag hade en klar bild av vad vi skulle göra, skala av vissa funktioner, vissa produkter, integrera vår produktutveckling, men eftersom jag hade gått in i väggen ett och ett halvt år tidigare, kände jag att det behövdes förstärkning i själva genomförandet, säger Jonas. Och det blev mycket lyckat.

Konsulten kunde arbeta koncentrerat med själva integrationen och tog hand om alla ”hårda” frågor, som avtal, fordringar och skulder, lager och sådant, medan Jonas kunde fortsätta att ägna sig åt den dagliga driften av Micki. Men en sak tog han hand om själv - alla personalfrågor.

- I Magtoys fanns det ju många som inte kunde dela vår glädje inför samordningen och även i Micki fanns en del funktioner, som kunde känna konkurrens, förklarar han. Jag ville hantera detta själv, vi skulle ju smälta ihop.

På Micki var det två säljare som fick sluta och av Magtoys nio anställda blir det i slutänden tre nya i Gemla. Micki tillförs en nettoökning av omsättningen med c:a 29 mkr.

- Vi fick nya leverantörskontakter och en förstärkning både på marknadssidan och inom produktutvecklingen, säger Jonas.

Micki har inte längre någon större egen tillverkning. Det välkända Micki-tåget gjordes i jättevolymer till IKEA 1999-2007, men i dag är det utveckling av produkter baserade på Astrid Lindgrens sagovärld och Bamse som säljer mest, vid sidan av Lundby-sortimentets dockskåp med inredningar. Tillverkningen sker i länder som Kina, Vietnam och Indonesien.

Med 37 delägare, ättlingar till grundarna Georg Aronsson och hans tre bröder, skulle Micki ha kunnat vara ett svårstyrt bolag. Men man har agerat klokt, med hjälp av externa styrelseledamöter.

- Vi har utvecklat ett ägardirektiv, som har implementerats i styrelsearbetet, och som har gjort att ingen av ägarna längre går ”vid sidan om”. Den processen har tagit ett par-tre år, men nu känns det att vi har förflyttat oss från att vara ett ”brödfödeföretag” till en modern upplaga av ett leksaksföretag, berättar Jonas Aronsson. Det har blivit enklare att utveckla styrelsearbetet och agera med inriktning på framtiden.

- Vi ska växa med 50 % på fem år. Planerna på ytterligare förvärv kvarstår, men tillväxten sker inte för sin egen skull. Våra kunder växer, blir färre och mäktigare. För att vi ska kunna hantera detta, behöver vi också nå en viss storlek och ha ett förädlat erbjudande med en viss volym, säger han och tillägger en annan viktig följd av tillväxten.

- Tillväxten ger företaget möjligheter att rekrytera rätt människor och ger duktiga medarbetare möjlighet till utveckling. En kontinuerlig tillväxt, där också kunskapsbehovet växer, är den största garanten för att kunna behålla och utveckla den personal vi har, och därmed utveckla företaget.

FAKTA Micki Leksaker AB

Grundat: 1944 (AB 1956)

Ägare: 37 medlemmar av släkten Aronsson

Bransch: Leksaker

Omsättning: 155-160 mkr (2015)

Anställda: 48