• Bela David (t.v.) har jobbat hos K-G Sundgren sedan 1999 och har här förberett ett lass med utrustning som ska tas med till Albany i Halmstad, för att på plats fylla ut en repa på en vals.
  • I stället för att gjuta och bearbeta två komplett nya pumphus kunde Xylem rädda dessa två, genom att LMP lade på några hundradelar av en hård metallbeläggning på innerdiametern i axelfästet som Karl-Gustav Sundgren visar.

Mikroföretag i Ljungby servar världsföretag med specialmetoder

Utifrån sett har man svårt att föreställa sig att Karl-Gustav Sundgrens företag Ljungby Metallplätering AB (LMP) skulle vara så mycket mera än en vanlig verkstad. Men bakom den enkla fasaden döljer sig ett företag, som är det enda i världen som är godkänt av både Rolls-Royce och klassningsföretaget Lloyds Register, när det gäller att reparera och underhålla kritiska motordelar, som propelleraxlar, på fartyg.

- Jag har tre metoder, varav en egenutvecklad, som kan användas för att ge en ökad hårdhet och slitstyrka på metalldelar, förklarar K-G, som han kallas i dagligt tal.

Den metod, som kallas mikroplätering, kan liknas vid en omvänd gnistbearbetning. Man bygger upp metallytan med en högfrekvent pulserande ström, som inte genererar värme. Ovanpå detta kan man arbeta med borstplätering, för att täcka in och fylla upp de sista 100-delarna av en millimeter.

- De metoderna har jag hämtat från USA, men så har jag också ”Corolite-metoden” som jag utvecklat själv. Den är en enkel och billig beläggning med nickel och görs i ett elektrolytiskt vätskebad. Vätskan kan återvinnas helt, så den är mycket miljövänlig.

Det fina i kråksången är att K-G kan utföra jobb både hemma i verkstaden och borta. Nyligen var han i Taiwan, för att ”bättra” en propelleraxel, som hade en ytlig skada på 3 x 5 cm.

Just nu håller LMP på att hårdgöra och jämna ut en yta på 150 mm bredd runt om en propelleraxel med 360 mm diameter, på fyra ställen per axel. Totalt handlar det om 12 propelleraxlar till Rolls-Royce-motorer, som svarvas hos Scana i Kristinehamn. Det är ett jobb på drygt 1,5 mkr, vilket är mer än LMP:s hela årsomsättning i fjor!

- Det är så, förklararar K-G. Det rullar runt på knappt 1,5 mkr om året, men så kommer det en topp vart femte år, eller så, då det blir lite mera.

Trots sin relativa litenhet har LMP ibland avgörande betydelse för kunder som RR, MAN, Wärtsilä, Tetra Pak, Albany och Volvo, för att nämna några världsföretag.

Ett jobb K-G hade på propelleraxeln på ett nybyggt fartyg med en MAN Diesel tog ett par veckor och kostade 300 000 kr. K-G tyckte det blev lite dyrt, men kunden tyckte det var ”peanuts”. De hade fått lägga flera miljoner Euro på att hyra in ett annat fartyg, bara för att klara leveransen av det nya. Även om jobbet har fört honom över hela världen, i snabba ryck ibland, så är de vardagliga uppdragen väl så viktiga. Vid vårt besök står två pumphus från Xylem i Emmaboda (f.d. Flygt) klara för returleverans till uppdragsgivaren. Där har LMP fått bygga på 5-6 hundradels millimeter på innerdiametern i axelfästet.

- Oftast rör det sig om detaljer som har fått någon repa i ytan, t.ex. på en tryckvals, eller en felbearbetning på en axel. Det blir billigare att reparera med mina metoder, än att göra en helt ny detalj, säger K-G. För mig är det viktigt att ha de små kunderna också, för att hålla kompetensen uppe mellan de stora jobben.

FAKTA Ljungby Metallplätering AB

Grundad: 1981

Ägare: Karl-Gustav Sundgren

Bransch: Industriservice

Omsättning: 3,5 mkr 2014

Anställda: 2