• - Fler laddstolpar behövs för att elbilarna ska få större utrymme på marknaden. Laddhybridbilarna är ett bra mellansteg i omställningen till 100 procent förnybart, säger Jonas Lööf, projektansvarig på Miljöfordon Syd.

Miljöbilar allt vanligare som tjänstebilar

Allt fler företag väljer laddhybridbilar på väg mot fossilbränslefria transporter till 2030.

- 50 procent inblandning av förnybart i bensin och diesel är mycket bra men tar oss inte hela vägen till 100 procent fossilfritt som är målet i samhället till 2030, säger Jonas Lööf, projektansvarig på Miljöfordon Syd:

- Vi följer utvecklingen och ger en heltäckande bild av möjligheterna att införa förnybara bränslen hos företag, privatpersoner och kommuner, fortsätter Jonas Lööf, sakkunnig och anlitad för att genomföra projekt med stöd från bland annat Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Jonas Lööf påpekar att det är en utmaning att få en övergång till ren eldrift för de som kör långa sträckor:

-Även om räckvidden som avgör hur långt en elbil kommer på en laddning ökar för varje år samt att utbyggnaden av laddinfrastruktur går allt snabbare fungerar ännu inte ren eldrift för de som kör långt i tjänsten, där är laddhybriden med dubbla drivlinor för många ett mer gångbart alternativ.

- En laddhybrid med ett elbatteri som räcker 4-5 mil kan köra många mil på el, vilket ger ett bidrag i omställningen till förnybart. För den som kör längre sträckor ger den kompletterande drivlinan en trygghet när elen tar slut. Idag handlar det om bensin eller diesel, men med biogas eller annat förnybart drivmedel som komplement till elen på sikt skulle laddhybriderna kunna bli helt fossilfria, säger Jonas Lööf.

Reducerat förmånsvärde

Trenden går mot förnybart bränsle, men det går alltför långsamt, enligt Jonas Lööf, som påpekar att det dock finns en del bra ekonomiska incitament:

-Elbilar, laddhybrider och gasbilar omfattas av reducerat förmånsvärde, vilket ger ett incitament för många företag att köra med denna typ av tjänstebilar. Upp till 50 procents inblandning av förnybart i framförallt diesel är bra, men vi kan inte nöja oss med det när målet är 100 procent förnybart senast 2030

För den som köper ett elfordon finns även supermiljöbilspremien, som ger batterielfordon 40 000 kronor i inköpsstöd. För laddhybrider halverades denna till 20 000 kronor från årsskiftet, enligt Lööf.

Lokal biogas ger fler gasbilar

Försäljningsökningen för rent fossilbränslefria fordon som elbilar, biogas och etanol har minskat något de senaste åren, detta på bekostnad av att fler i stället väljer en högre låginblandning av förnybart i diesel och bensin. Denna trend försvårar möjligheten att nå 100 procent förnybart i transportsektorn. Lokalt producerad biogas vänder trenden. Biogas som produceras i både Växjö och utanför Alvesta används till Växjös stadsbussar och sopbilar men har också ökat den lokala försäljningen av gasbilar:

- Ska vi klara omställningen till 100 procent förnybart inom transportsektorn behöver vi mer lokalt producerat förnybart drivmedel såsom biogas. Denna biogas är inte bara lokalt producerad och förnybar utan knyter även ihop kretsloppet och företag ges därmed möjlighet att ha lokalt förnybart drivmedel i tanken vilket ger en extra dimension, säger Jonas Lööf

- En annan viktig del är tillgången på tankmöjligheter för förnybart, där de två publika gasmackarna vid biogasanläggningen i Alvesta och på Hermi Bil i Växjö är goda exempel, påpekar Jonas Lööf:

- På Videum, utanför Miljöfordon Syds kontor, finns tre laddstolpar där sex elbilar kan ladda samtidigt men det behövs fler i samhället för att vi ska nå det fossilfria slutmålet till 2030 i ett snabbare tempo. Större efterfrågan på förnybart bränsle, elbilar och laddhybrider påskyndar utvecklingen. Bilhandlarna och bilbranschen i stort kan styra utvecklingen och ta ett ökat samhällsansvar genom att hjälpa företagen och kommunerna med fordon som kan köras på 100 procent förnybart drivmedel, säger Jonas Lööf.

FAKTA Bränslen för miljöbilar

Laddhybrid

Ett elfordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också har ett annat bränsle till exempel diesel eller bensin. De flesta laddhybrider har en deklarerad elektrisk räckvidd på 50 km vilket i praktiken innebär 35-40 km innan framdriften går över på diesel eller bensin.

Biogas

Förnyelsebart drivmedel för gasfordon, består till största delen av metan och tillverkas av biomassa. Kallas även biometan.

E85

Bränsleblandning med 85% etanol och 15% bensin

RME

Förkortning av rapsmetylester. Det är en typ av FAME som produceras av rapsolja och används som drivmedel i dieselmotorer.

HVO

HVO betyder Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas för syntetiska dieselbränslen. HVO kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel, fast är baserad på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.