• Vi måste kickstarta marknaden för fossilbränslefritt flygbränsle för att nå våra långsiktiga mål, säger Ronny Lindberg, VD för Kalmar Öland Airport.
  • Kalmar Öland Airport sätter miljöfrågan högt på agendan, säger Ronny Lindberg, VD för Kalmar Öland Airport.
  • Startklart för Stockholmsplanet på Kalmar Öland Airport.

Miljöfrågan högt på agendan för Kalmar Öland Airport

Flygplatschefen vill att flygskatten satsas på utveckling av fossilfritt bränsle

Kalmar Öland Airport har i många år haft miljöfrågan högt på agendan. Den senaste given är upplåtelse av mark till Kalmar Energi för etablering av en av landets största medlemsägda solcellsparker på Törnebyområdet. Förutom solcellsparken på området, har flygplatsen i Kalmar även mindre solcellspaneler på egna byggnader och får all uppvärmning från grön el från Kalmar Energis kraftvärmeverk ute i Moskogen.

– Vi har gjort ett strategiskt val för framtiden att samarbeta med Kalmar Energi. När det gäller vår egen verksamhet är vi numera helt fossilfria på fordonssidan. Det betyder att vi tankar våra dieselfordon med HVO, fossilfritt diesel.

Detta omfattar alla våra fordon, från minsta dieselbil till största snöröjningsfordon, säger Ronny Lindberg, VD på Kalmar Öland Airport.

Högsta prioritet för Kalmar Öland Airport, ett av Kalmar kommun helägt bolag, är att uppnå målen för det man kallar Vision 2025, som utöver starkt miljöfokus även handlar om att fortsätta utveckla tillgängligheten till och från regionen genom flygtrafiken till Stockholm. I ett längre perspektiv ska trafik också etableras för att kunna flyga ut i Europa och världen via en hubb söderut.

Ett attraktivt utbud för fritidsresande och att stimulera besöksnäringen i regionen flygvägen ingår också i den långsiktiga strategin.

Skapa förutsättningar

– För att uppnå dessa mål långsiktigt måste vi skapa förutsättningar för att kunna flyga på fossilfritt bränsle. Det ligger också i linje med de regionala målen som siktar mot en fossilfri region 2030.

Om detta ska kunna bli verklighet måste den föreslagna flygskatten användas för att skapa fossilbränslefria drivmedel för flygtrafiken. Idag är flygskatten endast en skatt som stoppas in i statlig verksamhet. Framtida framgång för grönt flyg bygger på teknikutveckling och tillgång till biojetbränsle, utvecklar Ronny Lindberg.

För nästa år vill Kalmar Öland Airport tillsammans med regionen och flygplatsen se att biobränslet i flyget mellan Kalmar och Stockholm uppgår till 5 procent. Detta är ett litet steg på väg för att nå det fossilbränslefria målet.

Tillgången avgörande

– Tillgången till biojetbränsle är avgörande för att få ner premíumkostnaden, som idag är 20-25 kronor per liter. Marknaden måste stimuleras för att sänka priserna. Idag finns endast två fabriker, en i Finland och en i USA, som tillverkar biojetbränsle.

Intentioner finns att tillverka flygbiobränsle av skogsrestråvara. Nyligen har beslut fattats i USA om att använda avfall för att framställa miljövänligt flygbränsle. Utvecklingen går snabbt och från Kalmar Öland Airports och regionens sida gör vi allt för att kickstarta marknaden för fossilbränslefritt flygbränsle, avslutar Ronny Lindberg.

 

Fakta Kalmar Öland Airport

För nästa år vill Kalmar Öland Airport tillsammans med regionen och flygplatsen se att biobränslet i flyget mellan Kalmar och Stockholm uppgår till 5 procent. Detta är ett litet steg på väg för att nå det fossilbränslefria målet.