• – Kraftsamling i nationella projekt på att få villaägare att installera solceller. Foto: Edgar Weibull

Miljökraftsamling banar väg för klimat och energieffektivitet

87 miljoner från Energimyndigheten till forskning inom biokraft

2017 har varit ett mycket händelserikt miljöår. Nyheterna har duggat tätt på klimatsidan och energieffektivisering har stått i centrum i förnyelsearbetet.

Under 2017 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har handlat om att få fler villaägare att installera solceller, att vägleda bostadsrättsföreningar att välja smarta belysningslösningar och att hjälpa privatbilister att få koll på däcktrycket. Utvärderingen visar att projekten redan bidragit till en minskad energianvändning runt om i landet.

I slutsummeringen av årets miljökraftsamling visar den första utvärderingen att projekten redan gett effekt.

Energirådgivning till bostadsrätter

Totalt har 150 bostadsrättsföreningar fått rådgivning om effektiv belysning, visar aktuell statistik från Energimyndigheten.

Resultatet visar att varje besökt förening i snitt kan spara 56 procent av sin elanvändning kopplat till belysning.

I årets elfte timme satsat Energimyndigheten 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram.

Biokraft, termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme, ligger i stöpsleven lagom till nyårssmällarna. Första utlysningen öppnar inom kort.

Omställning

Programmet ska bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem genom att utveckla processer för resurseffektiv omvandling av biobränsle och avfall till el och värme.

Programmet omfattar forskning och innovation för exempelvis ökad bränsleflexibilitet, driftflexibilitet och minimal miljöpåverkan men även studier om hur kraftvärmen kan bidra till ett helt förnybart elsystem.

Inom programmet ryms även koncept för kombinerade processer, där el- och värme produceras tillsammans med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.

– Genom att studera biokraftens roll i energisystemet, samverkan mellan komponenter i en anläggning samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning hoppas vi kunna öka förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart energisystem, säger Åsa Forsum, tillförordnad enhetschef på Energimyndigheten.

 

Fakta

Forskningsprogrammet omfattar 87 miljoner kronor som kommer att fördelas under perioden 2017-2021. Inom programmet ryms koncept för kombinerade processer, där el och värme produceras tillsammans med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.