Miljoner till verkstadsutbildning

Skärteknikcentrum med säte i Gislaved får 2,9 miljoner kronor av Regionförbundet i Jönköpings län för att dra igång utbildningar åt länets företag.
Regionförbundet vill stämma i bäcken i en rådande lågkonjunktur och få upp kompetensnivån, något som även i högkonjunktur är viktigt för Jönköpings län där företagen generellt sett behöver höja kompetensnivån bland arbetskraften.
Totalt har tio miljoner kronor lagts under året på kompetensutveckling för anställda i små och medelstora företag för att öka företagens konkurrenskraft.
Till de tidigare miljonerna kommer nu en satsning på 2,9 miljoner kronor där Skärteknikcentrum ska utbilda anställda på 24 företag runtom i länet.
Det handlar bland annat om ritteknik, matematik, skärteknik och programmering.